Đảng - đoàn thể

Ủy ban Kiểm tra Quận ủy kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 02 Đảng ủy phường
Ngày đăng 12/03/2020 | 15:30  | Lượt xem: 321

Thực hiện Quyết định số 114 và 115-QĐ/UBKTQU, ngày 06/02/2020 của Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, từ ngày 06/3/2020 đến ngày 12/3/2020, Đoàn kiểm tra do đồng chí Tạ Quang Hưng - Phó Chủ nhiệm UBKT Quận ủy làm Trưởng đoàn cùng các thành viên là ủy viên UBKT, kiểm tra viên Cơ quan UBKTQU đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2019 tại Đảng ủy, UBKT Đảng ủy phường Giang Biên và phường Sài Đồng.

Qua nghiên cứu tài liệu và kiểm tra trực tiếp tại các đơn vị cho thấy Đảng ủy và UBKT Đảng ủy đã nghiêm túc xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019 và 2020. Năm 2019, các đơn vị được kiểm tra đã quan tâm triển khai thực hiện cơ bản, nghiêm túc kế hoạch kiểm tra, giám sát đề ra.

Tuy nhiên, qua kiểm tra cho thấy vẫn còn Đảng ủy, UBKT Đảng ủy trong quá trình thực hiện còn tình trạng lúng túng trong thực hiện quy trình tiến hành cuộc kiểm tra, giám sát, chất lượng báo cáo chưa thực sự chất lượng…

Kết thúc các buổi làm việc đồng chí Tạ Quang Hưng - Phó Chủ nhiệm UBKT Quận ủy, Trưởng đoàn kiểm tra đã phân tích, đánh giá ghi nhận kết quả đạt được, nêu rõ những vấn đề còn hạn chế để Đảng ủy, UBKT Đảng ủy các đơn vị được kiểm tra kịp thời điều chỉnh phương pháp thực hiện nghiệp vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng theo đúng trình tự quy định. Sau các buổi làm việc, Đoàn kiểm tra sẽ hoàn thiện báo cáo kết quả kiểm tra trình UBKT Quận ủy xem xét, chỉ đạo để có kết luận chính thức.

Một số hình ảnh Đoàn kiểm tra làm việc tại các đơn vị:

Đoàn kiểm tra làm việc tại Đảng ủy phường Giang Biên

 

Đoàn kiểm tra làm việc tại Đảng ủy phường Sài Đồng