Đảng - đoàn thể

Đại hội Chi bộ cơ quan Quận đoàn Long Biên nhiệm kỳ 2020 - 2022
Ngày đăng 13/03/2020 | 17:23  | Lượt xem: 292

Ngày 13/3/2020, tại phòng họp 2 Quận ủy, Chi bộ cơ quan Quận đoàn Long Biên đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022

Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Vũ Thị Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên, Ủy viên BTV Đảng ủy cơ quan Dân, Đảng. Dự đại hội có 5 đồng chí đảng viên chi bộ cơ quan Quận đoàn Long Biên.

Đại hội đã thông qua Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022. Với sự lãnh đạo của Chi bộ, các hoạt động do cơ quan Quận đoàn tham mưu triển khai đã phát huy được sự sáng tạo, đổi mới, thiết thực và hiệu quả; dần từng bước đáp ứng, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh thiếu nhi; góp phần tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Các phong trào hành động cách mạng của Đoàn như Thanh niên tình nguyện, Tuổi trẻ sáng tạo, Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc, Tôi yêu Hà Nội đã được triển khai sâu rộng, hiệu quả, thiết thực, qua đó phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ quận trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng. Công tác xây dựng chỉnh đốn đảng được Chi bộ quan tâm lãnh đạo. Đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên trong chi bộ. Tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thường xuyên quan tâm, làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, giới thiệu nguồn và phát triển đảng viên. Duy trì tốt việc giám sát thường xuyên đối với đảng viên trong chi bộ; tổ chức giám sát chuyên đề với các nội dung phù hợp, đảm bảo chất lượng. Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ công đoàn thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn. Đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia hoạt động tại chi đoàn, các hoạt động Đoàn Thanh niên cơ quan triển khai và tích cực tham gia các câu lạc bộ của cơ quan.

Đ/c Tăng Quang Huy trình bày báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của chi bộ

Đại hội đã thảo luận, góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đảng bộ cơ quan Dân Đảng quận Long Biên lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thảo luận, biểu quyết và thông qua những nội dung quan trọng của báo cáo chính trị của chi bộ cơ quan Quận đoàn trình đại hội. 

Đảng viên phát biểu tham luận tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Vũ Thị Thành ghi nhận các kết quả Chi bộ cơ quan Quận đoàn đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017 - 2020. Đồng chí đề nghị Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo của tuổi trẻ phát triển công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của quận Long Biên, đồng thời tích cực tham gia xây dựng các phong trào Đoàn của cơ quan Dân, Đảng.

Đ/c Vũ Thị Thành phát biểu chỉ đạo Đại hội

Thay mặt đại hội, đồng chí Tăng Quang Huy, Bí thư Chi bộ cảm ơn và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Vũ Thị Thành, đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên chi bộ nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đại hội đã tiến hành bầu Bí thư chi bộ, đồng chí Tăng Quang Huy tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu tái cử chức vụ Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. 

Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ

Đại hội chi bộ cơ quan Quận đoàn Long Biên, nhiệm kỳ 2020 – 2022 đã thành công tốt đẹp với sự biểu quyết thông qua Nghị quyết của 100% đảng viên. Với quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao, Chi bộ cơ quan Quận đoàn sẽ không ngừng nâng cao chất lượng chi bộ và đảng viên, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra và nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Đại biểu Đảng ủy cơ quan Dân, Đảng chúc mừng thành công Đại hội