Đảng - đoàn thể

Chi bộ Ban Dân vận Quận ủy tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022
Ngày đăng 16/03/2020 | 14:17  | Lượt xem: 398

Thực hiện kế hoạch số 14-KH/ĐU ngày 25/10/2019 của Đảng ủy cơ quan Dân, Đảng quận Long Biên về “Tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Dân, Đảng, nhiệm kỳ 2020-2022”. Sáng 16/3/2020, tại Phòng họp số 2 Quận ủy, Chi bộ Ban Dân vận đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Dự Đại hội có đồng chí có 5 đồng chí đảng viên là lãnh đạo và chuyên viên Ban Dân vận Quận ủy.

Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022. Trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi bộ Ban Dân vận luôn làm tốt vai trò tham mưu trong triển khai nhiệm vụ chính trị của Ban dân vận. Thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng Đảng, phân công nhiệm vụ, tăng cường công tác quản lý đảng viên, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chi bộ Ban Dân vận Quận uỷ phối hợp với Thủ trưởng đơn vị lãnh đạo Ban Dân vận Quận uỷ và hệ thống dân vận cơ sở tích cực triển khai tổ chức thực hiện toàn diện kế hoạch nhiệm vụ công tác dân vân, thực hiện QCDC ở cơ sở, công tác tôn giáo đạt kết quả tốt. Hoạt động công tác dân vận từ Quận đến cơ sở có những chuyển biến rõ nét, đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận có ý thức trách nhiệm luôn phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, tích cực học tập để nâng cao nghiệp vụ. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chi bộ Ban Dân vận luôn được Đảng ủy đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ; không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ; Ban Dân vận được Trung ương, Thành phố ghi nhận và biểu dương các kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ, cụ thể năm 2017 được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, năm 2018 được UBND Thành phố tặng bằng khen; năm 2019 được Ban Thường vụ thành ủy tặng bằng khen; nhiều đồng chí là chiến sỹ thi đua cơ sở cấp quận.

Trên tinh thần nghiêm túc, dân chủ, phát huy trí tuệ, 5/5 đồng chí đảng viên dự đại hội đã sôi nổi thảo luận, đóng góp bổ sung vào báo cáo chính trị của Chi bộ với 3 ý kiến. Các ý kiến phát biểu tham luận tập trung vào nhóm các giải pháp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ được cấp ủy giao; nâng cao chất lượng, ý thức trách nhiệm của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; xây dựng chi bộ trong sạch, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII “về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022; quan tâm tạo điều kiện cho các đồng chí đảng viên tham gia tốt hơn vào hoạt động của các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên và cựu chiến binh.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí cao với dự thảo báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2017-2020; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022. Đại hội đã bầu đồng chí Lương Hồng Lân – Bí thư chi bộ khóa VI, Phó trưởng ban tiếp tục giữ chức vụ Bí thư chi bộ Ban Dân vận Quận ủy nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí đã phát biểu và hứa trước đại hội sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được của chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua, chủ động phối hợp tốt với đồng chí Trưởng Ban Dân vận để lãnh đạo chi bộ, các đồng chí đảng viên hoàn thành tốt các nhiệm vụ cấp ủy giao và quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, phấn đấu để chi bộ luôn được đánh giá là chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên các năm tới.

Một số hình ảnh tại đại hội: