Đảng - đoàn thể

Tiểu ban Văn kiện tiếp tục bổ sung dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IV
Ngày đăng 17/03/2020 | 23:59  | Lượt xem: 816

Chiều ngày 17-3, Tiểu ban Văn kiện tổ chức hội nghị, tiếp tục thảo luận bổ sung dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Đỗ Mạnh Hải, Bí thư Quận ủy, Trưởng Tiểu ban Văn kiện chủ trì hội nghị.

 

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Thạch, Trưởng Ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận, Tổ trưởng Tổ Biên tập văn kiện đã báo cáo quá trình tiếp thu hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị đến nay. Theo đó, sau khi tổ chức 03 hội nghị xin ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị đối với lãnh đạo chủ chốt quận qua các thời kỳ, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể Quận, nhân sỹ trí thức trên địa bàn quận. Tổ biên tập đã tiếp nhận được hơn 60 ý kiến góp ý trực tiếp và hơn 100 ý kiến góp ý bằng văn bản. Hầu hết các ý kiến đều đánh giá cao công tác chuẩn bị và biên tập dự thảo Báo cáo chính trị lần này, đã có nhiều ý kiến đóng góp sâu sắc, sát thực, phù hợp với điều kiện và yêu cầu phát triển của Quận trong 5 năm tới. Bên cạnh đó, có các ý kiến góp ý về những giải pháp, nhiệm vụ cần quan tâm thực hiện trong nhiệm kỳ tới tại 02 hội nghị thảo luận của khối Đảng và khối UBND Quận. Đến nay, dự thảo Báo cáo cơ bản đã được hoàn thiện.

Đồng chí Tổ trưởng Tổ Biên tập cũng đã trình bày 09 vấn đề cần xin ý kiến Tiểu ban văn kiện, sau khi tổng hợp các ý kiến tham gia đóng góp, cụ thể: kết cấu các thành tố trong chủ đề Đại hội, bố cục nội dung công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng; hạn chế và nguyên nhân; phương hướng, điều chỉnh một số nội dung nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới; một số định hướng lớn trong văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII…

Hội nghị đã có những ý kiến thảo luận của thành viên Tiểu ban Văn kiện, tập trung vào các nhóm giải pháp, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025 của các lĩnh vực kinh tế, đô thị, giáo dục, tài nguyên môi trường…

Sau khi lắng nghe các ý kiến, đồng chí Đỗ Mạnh Hải, Bí thư Quận ủy, Trưởng Tiểu ban Văn kiện kết luận: Thống nhất giữ nguyên chủ đề Đại hội như dự thảo báo cáo trình bày; bổ sung nguyên nhân chủ quan trong công tác lãnh đạo, điều hành của Ban châp hành Đảng bộ Quận khóa III. Đồng chí yêu cầu, các phòng, ban chức năng sớm bổ sung việc điều chỉnh nội dung cụ thể những giải pháp, nhiệm vụ theo tinh thần chủ trương mới của Trung ương, Thành phố, gửi về Tổ biên tập để hoàn thiện dự thảo, phục vụ việc lấy ý kiến tại Đại hội cơ sở và góp ý của Nhân dân diễn ra từ đầu tháng 4-2020.