Đảng - đoàn thể

Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức thành công đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022
Ngày đăng 18/03/2020 | 14:58  | Lượt xem: 532

Từ ngày 11/02/2020 đến ngày 16/3/2020, Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận đã tập trung chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức đại hội chi bộ theo quy định. Lựa chọn chi bộ Văn phòng công chứng Long Biên tổ chức đại hội điểm, nhân rộng ra toàn Đảng bộ. Kết quả đến ngày 16/03/2020: 57/57 chi bộ trực thuộc (đạt tỷ lệ 100%) tổ chức thành công đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Đại hội các chi bộ thuộc Đảng bộ Khối đã tiến hành đã thảo luận thông qua báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện đại hội Đảng bộ cấp trên; bầu được 121 cấp ủy viên ban chấp hành, 57 Bí thư, 38 Phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2020; bầu 116 đại biểu chính thức, 35 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Long Biên lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Khối diễn ra trong không khí dân chủ, tập trung, đúng quy định của Điều lệ Đảng; đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch của Quận ủy và Đảng ủy Khối. Việc tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc tạo điều kiện thuận lợi để Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối doanh nghiệp quận Long Biên lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức theo đúng kế hoạch, tiến độ đề ra.

Một số hình ảnh.