Đảng - đoàn thể

Đại hội Chi bộ cơ quan MTTQ quận Long Biên lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2022
Ngày đăng 18/03/2020 | 17:37  | Lượt xem: 462

Sáng ngày 18/3/2020, tại phòng họp số 2 - Trụ sở Quận ủy, Chi bộ cơ quan MTTQ quận Long Biên long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2022. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Vũ Thị Thành - Ủy viên Ban Thường vụ quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên, Đại hội có mặt đầy đủ 06 đồng chí đảng viên là lãnh đạo, Ủy viên Ban Thường trực, chuyên viên của cơ quan MTTQ quận Long Biên.

Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2022 đã khẳng định thành tích, kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền vận động, thực hiện các cuộc vận động, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, công tác giám sát phản biện xã hội, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác tôn giáo, Ban đại diện người cao tuổi quận được quan tâm …, phân tích những ưu điểm, tồn tại, hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm. Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, phát huy trí tuệ, tại Đại hội đã có 02 ý kiến phát biểu tham luận đề xuất các giải pháp nâng cao công tác công tác giám sát phản biện xã hội, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” làm rõ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Đại hội đã bầu đồng chí chí Vũ Thị Thành - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Đại hội Chi bộ cơ quan MTTQ quận Long Biên đã thành công tốt đẹp, toàn thể đảng viên của chi bộ nhất trí thông qua Nghị quyết, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2020 –  2022; phấn đấu hằng năm 100 % đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng bộ Cơ quan Dân, Đảng ngày càng vững mạnh./.

Nhãn