Đảng - đoàn thể

Kết quả vận động quỹ “Vì Biển đảo Việt Nam” năm 2020 của quận Long Biên
Ngày đăng 03/04/2020 | 16:19  | Lượt xem: 308

Ủy ban MTTQ quận Long Biên đã kêu gọi các tầng lớp Nhân dân, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận Long Biên tích cực tham gia ủng hộ Quỹ “Vì Biển đảo Việt Nam” năm 2020.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội kêu gọi ủng hộ quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” năm 2020. Ngày 10 tháng 02 năm 2020 Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 05/KH-MTTQ và ra lời kêu gọi  các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận hưởng ứng ủng hộ quỹ “Vì biển đảo Việt Nam ” năm 2020. Mặc dù kinh tế xã hội bị ảnh hưởng nhiều do dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên với tinh thần trách nhiệm và tình cảm của nhân dân đối với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang sinh sống và làm việc ngoài hải đảo, từ  10/2/2020 đến 30/3/2020 toàn Quận đã vận động được số tiền là 1.830.081.000đ (Một tỷ, tám trăm ba mươi triệu, không trăm, tám mươi mốt ngàn đồng). Đến nay toàn bộ số tiền trên đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận chuyển về Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội theo đúng quy định.

Kết quả đạt được đã mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Long Biên với cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân đang sinh sống và làm nhiệm vụ trên đảo, giữ gìn sự bình yên và chủ quyền Biển đảo thiêng liêng của Tổ Quốc. Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên trân trọng cảm ơn sự ủng hộ quý báu của các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận đã tích cực ủng hộ quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” năm 2020./.