Đảng - đoàn thể

Hội nghị lần thứ 21 (trực tuyến) Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020
Ngày đăng 17/04/2020 | 07:55  | Lượt xem: 1513

Sáng ngày 16/4/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ quận (khóa III) tiến hành tổ chức Hội nghị lần thứ 21, họp bàn 4 nội dung quan trọng. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 17 điểm cầu (Điểm cầu tại Hội trường Quận ủy; Phòng họp số 1,2 Quận ủy; 14 phường) đảm bảo theo đúng tinh thần Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội.

Dự Hội nghị có đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận; Trưởng các đơn vị: Công an, y tế, quản lý đô thị, trung tâm y tế, tài chính kế hoạch, chi cục thuế quận; đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch HĐND; Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND; Chủ tịch UB MTTQ 14 phường. Đồng chí Đỗ Mạnh Hải – Bí thư Quận ủy, chủ tịch HĐND quận chủ trì và kết luận Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến

Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến về: Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19; Báo cáo kết quả công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2020; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2020; Điều chỉnh phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Năm 2020 là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Cùng với việc thực hiện chủ đề năm của Thành phố “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp”,  Quận Long Biên tiếp tục thực hiện chủ đề “Hành động vì một Long Biên Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh”.

Trong quý I/2020, Quận ủy đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Công tác phòng chống dịch bệnh được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, với sự vào cuộc sớm, đồng bộ, có hiệu quả của cả hệ thống chính trị. Các giải pháp, nhiệm vụ liên tục được thực hiện nghiêm túc, kịp thời điều chỉnh theo chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và diễn biến tình hình dịch bệnh. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh từ cơ sở. Công tác chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025 được triển khai bài bản, chặt chẽ, đáp ứng tiến độ và yêu cầu.

Điều hành ngân sách được thực hiện chủ động ngay từ ngày đầu năm, triển khai toàn diện các nội dung nhiệm vụ thu ngân sách năm 2020 tới các ngành và 14 phường. Kết quả thu ngân sách quý I đạt kế hoạch đề ra, tăng cao so với cùng kỳ năm 2019 (266%); đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ trên tất cả các lĩnh vực siết chặt, đảm bảo duy trì hoạt động nề nếp. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, ổn định và giữ vững.

Thay mặt Ban Chấp hành, đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận ủy tiếp thu đầy đủ ý kiến của 11 đại biểu phát biểu tại Hội nghị.

Đ/c Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận kết luận Hội nghị

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm, phát huy trí tuệ, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Long Biên quyết nghị:

1. Thông qua các văn bản

- Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19,

- Báo cáo kết quả công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2020,

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2020,

- Điều chỉnh phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Giao Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo UBND quận, Văn phòng Quận ủy, Ban Tổ chức Quận ủy tiếp thu các ý kiến góp ý tại hội nghị và kết luận của đồng chí Bí thư Quận ủy để hoàn chỉnh các văn bản và tham mưu ban hành chính thức làm cơ sở để tổ chức thực hiện.

3. Yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể Quận và cơ sở tập trung rà soát, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch công tác 6 tháng đầu năm 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020. Trọng tâm thực hiện một số nội dung sau:

- Tập trung chỉ đạo tổ chức đại hội Đảng cấp cơ sở và tổ chức Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 theo kế hoạch đã ban hành.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố.

- Chủ động đánh giá ảnh hưởng của dịch bệnh đến việc triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2020 để có giải pháp chỉ đạo, điều hành phù hợp, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020 và kế hoạch 6 tháng đầu năm 2020.

- Chỉ đạo thực hiện các nghiệp vụ công tác xây dựng đảng theo kế hoạch công tác năm trên các lĩnh vực. Tập trung kiện toàn hệ thống chính trị tại các tổ dân phố sau sắp xếp gắn với thực hiện đề án số 15-ĐA/QU của Quận ủy về “Sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp phường, tổ dân phố trên địa bàn quận” .

- Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, MTTQ và các đoàn thể CT-XH gắn với việc triển khai các nhiệm vụ của Quận và cơ sở. Chú trọng tuyên truyền vận động nhân dân trong công tác phòng chống dịch bệnh,  thực hiện các chính sách GPMB (trọng tâm là dự án đường 40m từ Nguyễn Văn Cừ đến khu tái định cư phường Ngọc Thụy).

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong quý II/2020 đảm bảo chu đáo, đầy đủ về chế độ chính sách và phù hợp với tình hình phòng chống dịch bệnh trên địa bàn Quận và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Thành phố.

4. Giao Văn phòng Quận ủy, căn cứ kết luận của đồng chí Bí thư Quận ủy ban hành Thông báo Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 21 để đơn vị căn cứ tổ chức thực hiện./.

100% Ủy viên BCH Đảng bộ quận biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết (Ảnh tại điểm cầu Hội trường Quận ủy)