Đảng - đoàn thể

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận khoá III, nhiệm kỳ 2015-2020
Ngày đăng 28/04/2020 | 17:25  | Lượt xem: 1380

Sáng ngày 28/4/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Long Biên khoá III tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020; xây dựng phương hướng nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận uỷ chủ trì và kết luận hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Đoàn công tác chỉ đạo đại hội của Thành ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020.

Hội nghị đã tiến hành thảo luận và cho ý kiến vào Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo tổng kết công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa III nhiệm kỳ 2015-2020; phương hướng nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Toàn cảnh Hội nghị

Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận Long Biên lần thứ III, cấp ủy các cấp đã chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các văn bản mới trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng được cụ thể hóa và triển khai kịp thời. Các quy trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT của Quận ủy được chuẩn hóa tạo sự đồng bộ trong tổ chức thực hiện; các quy chế phối hợp giữa UBKT QU với Thanh tra quận; phối hợp giữa UBKT Quận ủy với TT HĐND, UBND, UB MTTQ được thực hiện đảm bảo hiệu quả, không chồng chéo về đối tượng, nội dung trong triển khai nhiệm vụ. UBKT các cấp đã tích cực tham mưu cho cấp ủy và chủ động tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Chủ động khảo sát, nắm tình hình để phát hiện, ngăn chặn, phòng ngừa các vi phạm, đặc biệt kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm vượt chỉ tiêu so với nhiệm kỳ trước. Phối hợp với cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư.

Về công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa III nhiệm kỳ 2015-2020, Quận ủy đã quán triệt sâu sắc các văn bản, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Thành ủy về đại hội Đảng bộ các cấp; ban hành các văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn về công tác nhân sự từ quận đến cơ sở. Công tác rà soát, quy hoạch nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy, các chức danh chủ chốt được Ban Thường vụ Quận ủy quan tâm, thường xuyên thực hiện; nguồn cán bộ trong quy hoạch đảm bảo tiêu chuẩn, cơ bản đáp ứng yêu cầu bố trí, sắp xếp cán bộ trong nhiệm kỳ. Nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy được bầu đầu nhiệm kỳ đảm bảo số lượng, cơ bản đảm bảo cơ cấu theo Đề án trình tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Long Biên lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020. Trong nhiệm kỳ, đã thường xuyên kiện toàn khi có thay đổi nhân sự đảm bảo quy trình chặt chẽ, coi trọng tiêu chuẩn, cơ cấu, nhất là đảm bảo chất lượng lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đối với nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Quận. Thực hiện tốt chính sách cán bộ tạo được sự đồng tình, ủng hộ của cán bộ, đảng viên.

Đ/c Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận kết luận Hội nghị

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm, phát huy trí tuệ, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Long Biên quyết nghị:

1. Thông qua báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo tổng kết nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020; Tờ trình phương hướng nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, ý kiến phát biểu kết luận của đồng chí Bí thư Quận ủy.

2. Giao Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo hoàn thiện các văn bản và triển khai các nội dung công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng quy trình, quy định, đảm bảo tiến độ, chất lượng.

3. Ban Chấp hành Đảng bộ Quận yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ Quận đến cơ sở tập trung rà soát, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020; tập trung tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025./.