Đảng - đoàn thể

Đại hội Chi bộ Chi Cục thi hành án Dân sự quận Long Biên nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày đăng 12/05/2020 | 18:42  | Lượt xem: 997

Chiều ngày 11/5/2020, Chi bộ Chi Cục thi hành án Dân sự quận Long Biên đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Vũ Thị Thành - UVTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Quận - Tổ trưởng Tổ công tác chỉ đạo Đại hội số 06, đồng chí Lê Văn Chuyển - Đảng ủy viên, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Cục Thi hành án Dân sự thành phố Hà Nội cùng các đồng chí thành viên trong Tổ công tác chỉ đạo Đại hội.

Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy Chi bộ. Các báo cáo khẳng định: Nhiệm kỳ 2015-20250, Chi bộ Chi Cục thi hành án dân sự Quận đã có nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy tốt vai trò của chi bộ,vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên. Hàng năm, Chi bộ đã triển khai toàn diện các nhiệm vụ do cấp trên và Quận ủy giao, đổi mới trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Giai đoạn 2015-2020, đơn vị luôn hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra hằng năm về tỷ lệ thi hành án từ 1,23% đến 7,2%; tỷ lệ tiền vượt từ 1,3% đến 8,97%;100% đơn thư được giải quyết đúng hạn, không có tình trạng đơn thư tồn đọng kéo dài.

Đ/c Vũ Thị Thành - UVTV, Chủ tịch MTTQ Quận, Tổ trưởng tổ chỉ đạo Đại hội số 06 tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Chi bộ Chi cục thi hành án Dân sự Quận

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng: Thực hiện tốt công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, nhất là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; làm tốt công tác tạo nguồn, phát triển Đảng. Với chủ đề "Đoàn kết, đổi mới,sáng tạo, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm, xây dựng Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, Đại hội đã thống nhất mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025:  Hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Chi cục Thi hành án Dân sự quận Long Biên, trọng tâm là hoàn thành vượt chỉ tiêu công tác do câp trên giao; 100% đảng viên trong chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp 03 đảng viên mới. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động và phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành án.

Đ/c Lê Văn Chuyển - Đảng ủy viên, Trưởng phòng Tổ chức, cán bộ, Cục Thi hành án Dân sự Thành phố tặng hoa chúc mừng

Trên tinh thần tập trung dân chủ, công tâm, khách quan và thống nhất cao, Đại hội đã bầu 03 đồng chí vào Ban Chấp hành Chi bộ khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu đồng chí Nguyễn Ngọc Vinh giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Hồng Quang  giữ chức vụ Phó bí thư Chi bộ. Đại hội cũng đã bầu 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Vũ Thị Thành - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Quận - Tổ trưởng tổ chỉ đạo công tác Đại hội số 06 đã biểu dương những thành tích mà Chi bộ Chi Cục thi hành án Dân sự Quận đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đồng chí đề nghị Chi bộ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng giải quyết các vụ việc khó, các vụ việc phức tạp, giải quyết dứt điểm các bản án đã có hiệu lực pháp luật trong lĩnh vực thi hành án dân sự; chú trọng công tác xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể, duy trì tập thể đoàn kết,  đơn vị văn hóa … Tiếp tục xây dựng chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; quan tâm công tác giáo dục tư tưởng chính trị, công tác quản lý đảng viên; chỉ đạo việc rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực, trình độ của cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn hiện nay.

Một số hình ảnh tại Đại hội: