Đảng - đoàn thể

Uỷ ban MTTQ Quận tổ chức quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020
Ngày đăng 27/05/2020 | 15:56  | Lượt xem: 814

Sáng ngày 26/5/2020, tại Hội trường Quận ủy, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Long Biên tổ chức hội nghị quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 “Tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Đến dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận, các đồng chí Chủ tịch, phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ các phường và các ông, bà Trưởng ban công tác Mặt trận các tổ dân phố trên địa bàn quận Long Biên,

Hội nghị đã được nghe đồng chí Phạm Ngọc – Chuyên viên cao cấp – Nguyên Trưởng phòng lý luận Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội nói về thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời tuyên truyền chuyên đề năm 2020. Với mục đích nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến các tầng lớp nhân dân. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành việc làm tự giác, thường xuyên của cán bộ MTTQ các cấp, tổ chức thành viên và các tầng lớp Nhân dân. Phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng Đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Với các nội dung tuyên truyền của hội nghị góp phần tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ MTTQ trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Đ/c Phạm Ngọc – Chuyên viên cao cấp, Nguyên Trưởng phòng lý luận Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội trực tiếp báo cáo viên tại hội nghị
Đ/c Dương Thị Thìn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên trao đổi một số nhiệm vụ công tác MTTQ trong thời gian qua