Đảng - đoàn thể

MTTQ quận phối hợp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại UBND phường năm 2020
Ngày đăng 28/05/2020 | 11:22  | Lượt xem: 875

Thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động năm 2020, các ngày 19/5; 27/5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên phối hợp với Viện kiểm sát quận Long Biên tiến hành kiểm sát việc thi hành án hình sự tại UBND các phường Giang Biên; Long Biên, Thượng Thanh quận Long Biên

Đồng chí Nguyễn Viết Cường – Phó viện trưởng Viện kiểm sát quận, đồng chí Ngô Thanh Xuân – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên; các kiểm sát viên theo quyết định kiểm sát, đại diện lãnh đạo đội Hỗ trợ tư pháp Công an quận; Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND phường, cán bộ tư pháp, Công an phường, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường các phường Giang Biên; Long Biên, Thượng Thanh

Tại các buổi làm việc đoàn giám sát kiểm tra trực tiếp hệ thống sổ theo đối các đối tượng thi hành án hình sự trên địa bàn phường, kiểm tra hồ sơ của từng đối tượng, trao đổi làm rõ những nội dung chưa rõ theo đề cương, góp ý cho phường những thiếu sót; về cơ bản UBND các phường đã quan tâm, việc lập hệ thống sổ theo yêu cầu đầy đủ, đối tượng trong diện quản lý năm sau giảm hơn năm trước, việc giao nhận hồ đảm bảo có biên bản… tuy nhiên còn một vài tồn tại để rút kinh nghiệm góp phần thực hiện tốt hơn thi hành án hình sự của UBND phường, của quận năm 2020 và trong thời gian tới ./.