Đảng - đoàn thể

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Long Biên lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày đăng 29/05/2020 | 15:01  | Lượt xem: 1992

Sáng ngày 28/5/2020, tại Hội trường Quận ủy, Đảng bộ Khối doanh nghiệp quận Long Biên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đường Hoài Nam - Phó Bí thư thường trực Quận ủy; đồng chí Nguyễn Thế Thạch - UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận, Tổ trưởng Tổ công tác và các đồng chí trong tổ công tác chỉ đạo đại hội; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Quận ủy, đoàn thể chính trị-xã hội; các đồng chí Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên; giám đốc, tổng giám đốc các doanh nghiệp có tổ chức Đảng thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp quận Long Biên; các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối giai đoạn 2017-2020 và 118 đại biểu chính thức đại diện cho 622 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đại hội đã họp phiên trù bị chiều ngày 27/5/2020. Tại phiên trù bị Đại hội bầu Đoàn chủ tịch gồm 05 đồng chí, Đoàn thư ký 02 đồng chí và Ban thẩm tra tư cách đại biểu 05 đồng chí. Đại hội đã thông qua Chương trình phiên trù bị, Quy chế Đại hội;  quán triệt về Quy định về bầu cử trong Đảng; thành lập 03 tổ đại biểu và thông qua Chương trình làm việc phiên chính thức.

Sáng ngày 28/5/2020, Đại hội tiến hành phiên chính thức với chủ đề “Phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của  cấp ủy và đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng bộ Khối doanh nghiệp quận Long Biên trong sạch vững mạnh”

Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025, nêu rõ: Đảng ủy đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của cấp ủy, sáng tạo, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, phát huy sức mạnh tập thể, đề cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, sâu sát, kịp thời nắm bắt tình hình, trực tiếp tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, có sự đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả và đạt được những kết quả nổi bật trong việc triển khai quán triệt, học tập nghị quyết; thực hiện có hiệu quả 2 chuyên đề thực hiện Chương trình 01-CTr/QU; công tác kết nạp đảng viên mới được chú trọng, ban hành nhiêu văn bản, quy trình biểu mẫu, xây dựng cuốn sổ tay nghiệp vụ xây dựng Đảng để hướng dẫn các chi bộ trực thuộc thuận lợi trong triển khai thực hiện. Việc phối hợp hoạt động giữa cấp ủy chi bộ với Hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc) ở nhiều doanh nghiệp chặt chẽ và đạt hiệu quả cao hơn so với trước đây. Các đoàn thể chính trị-xã hội tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Các chi bộ đã lãnh đạo đảng viên, đoàn viên các tổ chức đoàn thể, người lao động hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao, đóng góp thiết thực vào việc hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, quan tâm chăm lo quyền lợi cho người lao động, hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước và thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Đảng bộ đã hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch đề ra, một số chỉ tiêu vượt kế hoạch( phối hợp thành lập được 14 chi bộ đảng trong doanh nghiệp với 98 đảng viên, kết nạp được 42 đảng viên mới (trong đó có 3 chủ doanh nghiệp), đạt 122,2% kế hoạch được giao; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy đạt 100% kế hoạch. Hai năm liên tục Đảng bộ được công nhận là tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu; được UBND Thành phố Hà Nội công nhận là Tập thể lao động xuất sắc; Đảng bộ Khối đã được Thành ủy Hà Nội tặng bằng khen trong việc thực hiện nghị quyết 09 của Thành ủy.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đường Hoài Nam - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích đã đạt được của Đảng bộ Khối trong giai đoạn 2017-2020. Đồng chí nhấn mạnh, mặc dù mới thành lập nhưng Đảng ủy Khối đã chủ động đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy; sớm tập trung kiện toàn, củng cố bộ máy tổ chức của Đảng bộ, tăng 55% số  chi bộ trực thuộc  60% đảng viên so với ngày đầu thành lập. Đảng ủy đã hướng về cơ sở, phát huy dân chủ, đoàn kết trong toàn Đảng bộ; quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các chi bộ; linh hoạt trong triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ để các chi bộ vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng vừa hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng tập trung đổi mới  hình thức học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát…đưa hoạt động của các chi bộ và toàn Đảng bộ dần đi vào nề nếp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai có hiệu quả việc kết nối tiêu thụ sản phẩm nội khối.Trong nhiềm kỳ tới, đồng chí yêu cầu Đảng ủy tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, sớm tập trung xây dựng quy chế hoạt động, quy chế phối hợp; tập trung đổi mới việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quản lý chặt chẽ đảng viên; quan tâm định hướng, không ngừng phát huy sáng kiến, sáng tạo, tiếp tục đồng hành tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, phát huy vai trò của người đứng đầu, làm tốt công tác phát triển đảng viên, xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch vững mạnh.         

Đồng chí Đường Hoài Nam-Phó Bí thư thường trực Quận ủy phát biểu ý kiến chỉ đạo

Đại biểu tham luận tại Đại hội tập trung vào các nội dung: Đổi  mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của người đứng đầu; các giải pháp thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.  các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện quy chế phối hợp hoạt động giữa Chi bộ với HĐQT, giám đốc công ty; sự lãnh đạo của chi bộ đối  với hoạt động của tổ chức Công đoàn trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị.Đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội đã bầu 08 đồng chí tham gia Ban chấp hành Đảng bộ Khối khóa I, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV gồm 09 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ Khối đã bầu được Ban thường vụ, UBKT Đảng ủy; đồng chí Đinh Thị Bích Nguyệt, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối được bầu làm Bí thư Đảng ủy Khối khóa I, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Một số hình ảnh