Đảng - đoàn thể

Giao ban Dư luận xã hội định kỳ tháng 5/2020
Ngày đăng 29/05/2020 | 18:02  | Lượt xem: 1640

Sáng 29/5/2020, tại Phòng họp số 2 - Quận ủy, Ban Tuyên giáo Quận ủy tổ chức giao ban dư luận xã hội định kỳ tháng 5/2020.

Dự và trực tiếp chủ trì hội nghị đồng chí Nguyễn Hữu Lâm - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy và các đồng chí trong Tổ cộng tác viên Dư luận xã hội cấp Quận.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Lâm - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Tổ trưởng Tổ DLXH Quận công bố Quyết định số 1123-QĐ/QU ngày 10/3/2020 của Quận ủy về việc “Kiện toàn Tổ Cộng tác viên dư luận xã hội cấp Quận” và định hướng một số nội dung để các cộng tác viên báo cáo phản ánh dư luận tại hội nghị.

Đ/c Nguyễn Hữu Lâm công bố Quyết định kiện toàn Tổ Cộng tác viên DLXH Quận

Hội nghị đã có 12 ý kiến thảo luận, phản ánh tình hình dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn quận tập trung vào các nội dung như: tình hình Biển Đông trong thời gian gần đây; về kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng; một số nội dung quan trọng tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội (khóa XIV); về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (công tác chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc quận); công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (công tác triển khai tuyên truyền thực hiện hỗ trợ cho người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19); các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5); công tác đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng; việc xử lý sai phạm tại công trình 8B Lê Trực; việc sáp nhập tổ dân phố với những thuận lợi và khó khăn; về một số bất cập trong công tác đảm bảo an toàn giao thông tại một số tuyến đường, phố trên địa bàn quận; về hoạt động tôn giáo tại chùa Tình Quang trong thời gian qua; … và những vấn đề khác được dư luận quan tâm.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

 

Các Cộng tác viên DLXH quận phản ánh tại hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Lâm - Phó trưởng  Ban Tuyên giáo Quận ủy, Tổ trưởng Tổ DLXH Quận đề nghị các cộng tác viên dư luận xã hội sẽ tiếp tục bám sát địa bàn, nắm bắt thông tin, diễn biễn tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân, từ đó tuyên truyền, định hướng dư luận; đồng thời định hướng nắm bắt dư luận xã hội trong tháng 6/2020, tập trung vào một số nội dung như:

1. Về tình hình Biển Đông trong thời gian gần đây;

2. Về Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV (từ ngày 20/5-19/6/2020);

3. Tiếp tục nắm bắt công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

4. Về công tác phòng chống dịch bệnh (vấn đề chi trả hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp chịu ảnh hưởng đại dịch Covid-19);

5. Về công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THCS, THPT năm 2020;

6. Việc thực hiện công tác tổ chức bầu cử tổ trưởng tổ dân phố, nhiệm kỳ 2020-2022 trên địa bàn quận;

7. Về công tác phòng chống tiêu cực, tham nhũng;

8. Về các hoạt động hướng đến kỷ niệm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6); Ngày gia đình Việt Nam (28/6); Tháng hành động vì trẻ em,…

9. Về việc thực hiện chủ đề năm 2020 của Thành phố, Quận: “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020, tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp” và “Hành động vì một Long Biên Xanh -Sạch -Đẹp -Văn minh”,…

Kết thúc hội nghị, Ban Tuyên giáo Quận ủy sẽ tổng hợp đầy đủ báo cáo Thường trực Quận ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy đúng quy định; đồng thời gửi UBND quận để chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đơn vị điều tra, xác minh và trả lời các nội dung mà cộng tác viên phản ánh một cách kịp thời để định hướng lại DLXH.