Đảng - đoàn thể

Hội nghị tuyên truyền công tác an sinh xã hội, giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dich Covid-19
Ngày đăng 03/06/2020 | 13:44  | Lượt xem: 921

Thực hiện Chương trình công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên năm 2020, sáng ngày 02/6/2020 tại Hội trường khu liên cơ quận Long Biên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên tổ chức hội nghị tuyên truyền giảm nghèo, và công tác an sinh xã hội; quán triệt kế hoạch giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dich Covid – 19

Dự và làm báo cáo viên hội nghị có đồng chí Trần Thị Hoài Hương – QUV, trưởng phòng lao động và thương binh xã hội Quận; các đồng chí Phó chủ tịch, Ủy viên Ban Thường trực MTTQ quận, Chủ tịch, Phó chủ tịch MTTQ phường, trưởng Ban công tác Mặt trận tổ dân phố

Tại hội nghị đồng chí báo cáo viên trình bày Nghị quyết 42- NQ/CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19.

Quyết định số 1757/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội; người thuộc hộ nghèo, cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid -19 thành phố Hà Nội. Quyết định số 2179/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2020 của UBND quận Long Biên về việc hỗ trợ người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid -19 đã hoàn thành ngày 01/5/2020;

Thực hiện Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19 đang tiếp tục triển khai tại các phường, quận theo quy trình hướng dẫn.

Đ/c Trần Thị Hoài Hương, QUV, Trưởng phòng Lao động Thương Binh và Xã hội quận báo cáo viên tại hội nghị

Tiếp theo là nội dung trợ giúp người nghèo, phương án giảm nghèo năm 2020 đối với 78 hộ nghèo của quận

Tiếp theo đồng chí Ngô Thanh Xuân – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên triển khai Kế hoạch giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19, kế hoạch tuyên truyền, vận động đảm bảo an toàn giao thông của MTTQ trên địa bàn quận Long Biên, biểu số liệu tháng 5/2020 thực hiện các nội dung Kế hoạch 211 của Quận ủy phát động toàn dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Long Biên năm 2020 và các năm tiếp theo; Kế hoạch, chỉ tiêu vận động ủng hộ quỹ “vì người nghèo” năm 2020 phân bổ tới các phường và một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận từ nay đến cuối năm 2020, hội nghị kết thúc hồi 11h15 cùng ngày ./.

Đ/c Ngô Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên quán triệt một số nhiệm vụ công tác MTTQ trong thời gian tới