Đảng - đoàn thể

Giám sát thực hiện QCDC trong công tác GPMB dự án tuyến đường 40m từ đường Nguyễn Văn Cừ đến khu tái định cư Ngọc Thụy
Ngày đăng 04/06/2020 | 09:11  | Lượt xem: 1467

Sáng ngày 03/6/2020, tại trụ sở Đảng ủy, UBND phường Ngọc Lâm, đồng chí Đường Hoài Nam - Phó Bí thư thường trực Quận ủy chủ trì hội nghị giám sát thực hiện QCDC trong công tác GPMB thực hiện dự án xây dựng tuyến đường 40m từ đường Nguyễn Văn Cừ đến khu TĐC phường Ngọc Thụy (gọi tắt là dự án).

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Liêm - Ủy viên BTV Quận ủy, Phó chủ tịch HĐND Quận, đồng chí Vũ Thị Thành - Ủy viên BTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN Quận, đồng chí Lương Hồng Lân - Phó trưởng ban Dân vận quận ủy, các đồng chí Thành viên Đoàn giám sát gồm: Đồng chí Bí thư Quận đoàn, Phó chủ tịch Hội LHPN quận, PCT Hội cựu chiến binh; Đại diện lãnh đạo các đơn vị được giám sát gồm: Phòng Tài nguyên& môi trường, Ban quản lý dự án ĐT&XD, TT phát triển quỹ đất; Đại diện phường Ngọc Lâm có đồng chí Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy phường, Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND, HĐND, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN và công chức chuyên môn.

Đ/c Đường Hoài Nam - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy chủ trì hội nghị

Sau khi nghe đồng chí Vũ Thị Thành - Ủy viên BTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN Quận báo cáo kết quả giám sát của MTTQ và các ngành đoàn thể về thực hiện QCDC trong công tác GPMB thực hiện dự án xây dựng tuyến đường 40m từ đường Nguyễn Văn Cừ đến khu TĐC phường Ngọc Thụy và ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự hội nghị, đồng chí Đường Hoài Nam - Phó bí thư thường trực Quận ủy kết luận:

Thường trực Quận ủy đánh giá cao báo cáo của MTTQ và các đoàn thể về kết quả giám sát thực hiện QCDC trong công tác GPMB thực hiện dự án, báo cáo đã làm rõ kết quả đã đạt được và những tồn tại, hạn chế trong thực hiện QCDC, quy trình trong công tác GPMB thực hiện dự án. Đồng thời Quận ủy ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của UBND Quận, các phòng, ban liên quan thuộc Quận và Đảng ủy, UBND phường Ngọc Lâm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện dự án. Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được còn một số tồn tại, hạn chế trong báo cáo giám sát đã nêu.

Để khắc phục các tồn tại, hạn chế và đẩy nhanh tiến độ GPMB thực hiện dự án, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ Quận Long Biên lần thứ IV, đ/c Phó bí thư thường trực Quận ủy chỉ đạo các đơn vị cần tập trung thực hiện một số nội dung sau:

- Giao cơ quan Thường trực Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và TĐC quận (Phòng Tài nguyên&môi trường) khẩn trương tham mưu UBND Quận ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng và Quy trình nội bộ về trình tự, thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ và TĐC thay thế Quyết định số 1053 và 1054 ngày 16/4/2018 của UBND Quận trên cơ sở điều chỉnh, bổ sung một số nội dung đảm bảo đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế, khả thi trong tổ chức thực hiện.

- Các đơn vị được giám sát căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các tồn tại, hạn chế được nêu trong báo cáo của Đoàn giám sát khắc phục các nội dung có thể. Đối với các nội dung không thể khắc phục do quá thời gian cần chấn chỉnh thực hiện trong thời gian tới không để tái vi phạm các tồn tại, đồng thời gửi báo cáo kết quả khắc phục về Ban thường trực Ủy ban MTTQ quận chậm nhất ngày 10/6/2020 để tổng hợp báo cáo TT Quận ủy.

- Giao Ban TT UBMTTQ quận căn cứ phương pháp, nội dung giám sát của dự án này phối hợp với các đoàn thể nghiên cứu và hướng dẫn MTTQ và các ngành đoàn thể phường về nội dung, cách thức tuyên truyền, vận động, giám sát việc thực hiện QCDC, quy trình trong công tác GPMB thực hiện các dự án trên địa bàn Quận trong thời gian tới.

- Yêu cầu Phòng TNMT, Ban quản lý dự án ĐT&XD, Trung tâm PTQĐ và UBND phường Ngọc Lâm tiếp tục tham mưu Quận ủy, UBND Quận chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đảm bảo tiến độ đã đề ra./.