Đảng - đoàn thể

Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ quận khoá III, nhiệm kỳ 2015-2020
Ngày đăng 25/06/2020 | 16:25  | Lượt xem: 760

Sáng ngày 25/6/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ quận khoá III tiến hành hội nghị lần thứ 22. Đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận uỷ chủ trì và kết luận hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí đại diện các ban xây dựng Đảng Thành ủy theo dõi quận; Thường trực HĐND; Lãnh đạo UBND quận; Trưởng các phòng, ban, ngành; Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội quận; Phó trưởng ban xây dựng Đảng, VPQU, Trung tâm chính trị Quận; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 14 phường.

Hội nghị đã tiến hành thảo luận và cho ý kiến vào Dự thảo các tờ trình của Ban Thường vụ Quận ủy về tổ chức Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, ANQP 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

6 tháng đầu năm 2020, phương thức lãnh đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy tiếp tục có nhiều đổi mới theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, chủ động ứng phó linh hoạt trước các tình huống. Vai trò của từng đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy; vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương được thể hiện rõ nét.

Việc triển khai thực hiện các chủ đề năm công tác gắn với các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020 đạt được nhiều kết quả khá nổi bật và toàn diện. Trong điều kiện phòng chống dịch bệnh nhưng cơ bản các chỉ tiêu nhiệm vụ 6 tháng đầu năm đều hoàn thành đặc biệt có 04 chỉ tiêu đã hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch năm 2020. Một số chỉ tiêu đạt kết quả tốt như thu ngân sách, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,... Công tác phòng chống dịch bệnh được triển khai đồng bộ, quyết liệt ngay từ khi dịch bệnh mới được phát hiện; vừa chống dịch vừa đảm bảo an sinh xã hội, an ninh chính trị và thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên khác; huy động hiệu quả các nguồn lực và sự tham gia của cả hệ thống chính trị.

Công tác sắp xếp TDP và kiện toàn hệ thống chính trị TDP sau sắp xếp gắn với thực hiện Đề án số 15-ĐA/QU của Quận ủy được triển khai thực hiện đồng bộ, không phát sinh đơn thư, khiếu kiện. Số lượng cán bộ không chuyên trách cấp phường và tổ dân phố giảm nhưng vẫn đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo thông suốt, các nhiệm vụ chính trị của địa phương không bị gián đoạn.

Công tác chỉ đạo đại hội Đảng cấp cơ sở được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo rất sâu sát, hiệu quả. Văn kiện và các tài liệu của Đại hội được chuẩn bị chu đáo, chất lượng. Không khí đại hội diễn ra trang trọng, phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ của đại biểu tham dự. Công tác bầu cử thực hiện theo đúng quy chế, đúng phương án đã được phê duyệt. Công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV được thực hiện một cách khẩn trương, khoa học, đáp ứng tiến độ.

Hoạt động thẩm tra, giám sát của HĐND đạt kết quả tốt. Công tác tuyên truyền, vận động của MTTQ và các đoàn thể CT-XH đảm bảo tính sâu sát, tích cực và hiệu quả nhất là trong công tác phòng chống dịch bệnh, phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, tham gia phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng an ninh. An sinh xã hội được đảm bảo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác quốc phòng an ninh được triển khai nghiêm túc, hiệu quả.

Đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận uỷ kết luận hội nghị

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm, phát huy trí tuệ, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Long Biên quyết nghị:

1. Thông qua các tờ trình của Ban Thường vụ Quận ủy về tổ chức Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025: tờ trình về việc triệu tập Đại hội; tờ trình về danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, các tổ đại biểu của Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, ANQP 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

3. Giao Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo chỉ đạo UBND quận, Văn phòng Quận ủy tiếp thu các ý kiến góp ý tại hội nghị và kết luận của đồng chí Bí thư Quận ủy để hoàn thiện và ban hành chính thức văn bản, làm cơ sở để tổ chức thực hiện.

4. Yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể CT-XH tập trung thực hiện một số nội dung sau:

(1) Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

(2) Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2020

(3) Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong công tác xây dựng đảng năm 2020

(4) Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 và các kế hoạch phục vụ nhiệm vụ phát triển KT-XH giai đoạn 2021-2025.

(5) Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình “Chính quyền đô thị” theo kế hoạch số 228-KH/QU ngày 12/5/2020 của Quận ủy.

(6) Chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

(7) Chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể CT-XH.

(8) Chỉ đạo triển khai các hoạt động chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm của Thủ đô, đất nước trong 6 tháng cuối năm 2020, tổng kết công tác năm trên các lĩnh vực và chuẩn bị các hoạt động chào đón năm mới và Tết Nguyên đán năm 2021.

5. Giao Văn phòng Quận ủy, căn cứ kết luận của đồng chí Bí thư Quận ủy ban hành Thông báo Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 22 để đơn vị căn cứ tổ chức thực hiện./.