Đảng - đoàn thể

Tập huấn công tác hội cựu chiến binh năm 2020
Ngày đăng 29/06/2020 | 11:36  | Lượt xem: 424

Sáng 29/6/2020, Hội Cựu chiến binh quận phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho gần 300 cán bộ, hội viên.

Đ/c Nguyễn Văn Lực - PCT Hội CCB Quận báo cáo viên tại buổi tập huấn

Dự buổi tập huấn có đại diện lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị; Thường trực Hội cựu chiến binh Quận và 263 đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, UVTV, UVBCH, Chi hội trưởng các Chi hội trực thuộc Hội Cựu chiến binh 14 phường.

Tại buổi tập huấn, các học viên đã được truyền đạt 2 nội dung liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ công tác hội bao gồm: Thống nhất nội dung, biểu mẫu báo cáo công tác kiểm tra - giám sát; mẫu biểu báo cáo phòng chống ma túy cho Hội CCB cơ sở; nội dung các văn bản: Chuyên đề 01 của Hội CCB quận Long Biên "Nâng cao chất lượng hoạt động của chi hội CCB cơ sở"; Đề án 02/ĐA-CCB ngày 10/3/2020 của Hội CCB Quận về “Cựu chiến binh tham gia tuyên truyền đấu tranh phản bác những tư tưởng, quan điểm sai trái, sự chống phá của các thế lực thù địch trong tình hình mới”

Thông qua buổi tập huấn, đã thống nhất lại một số nội dung hoạt động chi hội. Đặc biệt các nội dung thực hiện cấp chi hội, qua đó nâng cao chất lượng hoạt động của chi hội thực hiện nhiệm vụ chính trị của hội, xây dựng hội vững mạnh về tư tưởng, tổ chức gắn với chăm lo đời sống vật chất, tinh thần hội viên, công tác quản lý hội viên.

Đồng thời, sau tập huấn, các đồng chí cán bộ hội vận dụng thực hiện đúng, đủ các nội dung được phổ biến, cũng như chỉ đạo kiểm tra hướng dẫn thực hiện đối với các chi hội ở cơ sở.

Học viên tham dự lớp tập huấn