Đảng - đoàn thể

Tập huấn phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em và kỹ năng phòng chống bạo lực giới
Ngày đăng 10/07/2020 | 10:26  | Lượt xem: 457

Ngày 09/7/2020, tại Nhà Văn hóa UBND phường Phúc Đồng. Hội LHPN Quận tổ chức hội nghị tập huấn “Phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em và kỹ năng phòng chống bạo lực giới” cho cán bộ hội viên trên địa bàn Quận.

Dự và trực tiếp làm báo cáo viên cho hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Tung - Trưởng phòng đào tạo trung tâm đào tạo kỹ năng New World. Đồng  chí Trần Thị Việt Hoa - Phó Chủ tịch Hội LHPN Quận, các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch và hơn 200 hội viên phụ nữ trên địa bàn 14 phường.

Hình ảnh tại buổi tập huấn

Đồng chí báo cáo viên đã tập huấn các giải pháp phòng, chống  tai nạn, thương tích, hiện tượng quấy rối và xâm hại trẻ em đồng thời trang bị các thông tin về một số quy định pháp luật về phòng, chống xâm hại phụ nữ, trẻ em: những luật liên quan (Luật Trẻ em; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Bình đẳng giới, …); Hệ thống một số tội phạm xâm hại phụ nữ, trẻ em trong Bộ luật Hình sự năm 2017 quy định từ điều 141 đến điều 147 Bộ luật Hình sự (Tội hiếp dâm, Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, Tội cưỡng dâm, Tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, Tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi, Tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm) và Hướng dẫn áp dụng một số quy định tại các điều 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 của Bộ Luật Hình sự và việc xét xử vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi (Một số tình tiết định tội; Một số tình tiết định khung; Các trường hợp loại trừ xử lý hình sự; Nguyên tắc xử lý; Tổ chức xét xử, …)

Đây là những quy định pháp luật có nhiều nội dung quan trọng liên quan đến trách nhiệm của các cấp Hội trong bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho phụ nữ, trẻ em, phát huy vai trò của cán bộ, hội viên trong công tác tuyên truyền phòng, chống xâm hại phụ nữ, trẻ em. Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để phòng chống tại nạn thương tích cho trẻ em, bảo vệ và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị xâm hại, đồng thời tổ chức lồng ghép các hoạt động phòng, chống trong công tác Hội.