Đảng - đoàn thể

Tập huấn công tác quản lý nguồn vốn và nghiệp vụ vay vốn NHCSXH năm 2020 cho hội viên Cựu chiến binh trên địa bàn quận Long Biên
Ngày đăng 21/07/2020 | 14:17  | Lượt xem: 600

Sáng 21/7/2020, tại phường Giang Biên, Hội Cựu chiến binh quận Long Biên phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội quận tổ chức hội nghị tập huấn công tác quản lý nguồn vốn và nghiệp vụ vay vốn ngân hàng chính sách xã hội năm 2020.

Đ/c Vũ Thế Tân - PCT Hội CCB Quận - khai mạc lớp tập huấn

Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Hội Cựu chiến binh quận Long Biên, Ngân hàng chính sách xã hội quận và 100 cán bộ, hội viên, Tổ trưởng vay vốn thuộc Hội CCB cơ sở trực tiếp quản lý

Tại hội nghị, các học viên đã được báo cáo viên truyền đạt nội dung về tín dụng chính sách xã hội dành cho các đối tượng bao gồm cán bộ hội đoàn thể phường và ban quản lý tổ tiết kiệm, vay vốn. Trong đó, tập trung làm rõ các chương trình tín dụng chính sách của Thành phố Hà Nội đang triển khai; nội dung ủy thác cho vay qua hội đoàn thể; một số văn bản mới liên quan từ 2019 đến nay; hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn; cách ghi chép các mẫu biểu họp tổ; cách lưu giữ hồ sơ tại tổ…

Đ/c Phạm Thị Dự - PGĐ Ngân hàng CSXH - báo cáo viên tại hội nghị

Mục đích của lớp học nhằm trang bị những kiến thức cơ bản và cần thiết cho các đối tượng có liên quan trong các cấp Hội, qua đó thực hiện tốt nghiệp vụ quản lý nguồn vốn và nghiệp vụ vay vốn ngân hàng chính sách xã hội; chỉ ra một số tồn tại và hướng dẫn giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động trong thời gian tới.

Công tác tập huấn nghiệp vụ kinh tế là hoạt động thường xuyên, thiết thực của Hội Cựu chiến binh quận Long Biên nhằm thực hiện hiệu quả Đề án 03 của Hội Cựu chiến binh Thành phố Hà Nội.

Đại biểu dự tập huấn