Đảng - đoàn thể

Kiểm tra kinh tế và vay vốn ngân hàng chính sách xã hội năm 2020 tại các hội cựu chiến binh cơ sở
Ngày đăng 24/07/2020 | 15:50  | Lượt xem: 287

Sáng 24/7/2020, Hội Cựu chiến binh quận Long Biên phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội quận tổ chức kiểm tra công tác kinh tế và vay vốn ngân hàng chính sách xã hội năm 2020 tại hội cựu chiến binh phường Ngọc Lâm.

Đoàn kiểm tra gồm đại diện lãnh đạo Hội Cựu chiến binh quận Long Biên, Ngân hàng chính sách xã hội quận đã làm việc với các đồng chí lãnh đạo Hội Cựu chiến binh phường Ngọc Lâm và các Tổ trưởng vay vốn thuộc Hội CCB cơ sở trực tiếp quản lý.

Đoàn đã kiểm tra các nội dung như: Các hoạt động kinh tế Hội CCB phường, công tác quản lý, sử dụng chân quỹ, hội phí hội CCB phường và các chi hội; kiểm tra đối với hệ thống sổ sách, hồ sơ lưu trữ của hội và hồ sơ sổ sách của các tổ vay vốn; kiểm tra sổ vay, hoạt động kinh doanh, sản xuất tại các gia đình hội viên được vay.

Sau một buổi sáng kiểm tra, đoàn đánh giá công tác chuẩn bị tài liệu, hồ sơ liên quan của Hội cựu chiến binh phường Ngọc Lâm là đầy đủ, các nghiệp vụ cơ bản thực hiện đúng quy định; công tác quản lý hồ sơ nghiêm túc theo yêu cầu đề ra. Đoàn cũng chỉ ra một số lưu ý để Hội CCB phường và các tổ vay vốn thực hiện các nhiệm vụ liên quan tốt hơn trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, trong tháng 7/2020, đoàn kiểm tra sẽ tiếp tục kiểm tra tại 5 cơ sở hội

Đ/c Vũ Thế Tân - PCT Hội CCB Quận kiểm tra hồ sơ