Đảng - đoàn thể

Nhiều điểm mới trong Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng
Ngày đăng 12/08/2020 | 16:58  | Lượt xem: 14157

Sáng ngày 13/8/2020, tại Giảng đường tầng 4, trụ sở liên cơ quan UBND Quận, Ban Tuyên giáo Quận ủy phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận mở lớp Bồi dưỡng chính trị hè năm 2020.

Dự và làm Báo cáo viên có TS. Nguyễn Đức Hà - Nguyên vụ trưởng Vụ Tổ chức điều lệ Ban Tổ chức Trung ương (Giảng viên cao cấp - Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh); đồng chí Đinh Thị Việt Hà - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo quận. Tham dự lớp học còn có 210 học viên là hiệu trưởng, hiệu phó các trường THPT, THCS, TH, MN.

TS. Nguyễn Đức Hà - Nguyên vụ trưởng, Vụ Tổ chức điều lệ Ban Tổ chức Trung ương (Giảng viên cao cấp - Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh)

Sau phần khai mạc, đồng chí báo cáo viên đã trình bày những nội dung cơ bản, những điểm mới trong Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Trong đó, dự thảo văn kiện nêu chủ đề Đại hội XIII giữ nguyên thành tố về bảo vệ Tổ quốc và phát triển các thành tố còn lại của chủ đề Đại hội XII. Dự thảo văn kiện cũng nêu phương châm chỉ đạo Đại hội XIII là “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển” so với phương châm của Đại hội XII là “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới”.

Bên cạnh đó, Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng có một số nội dung mới trong cách tiếp cận mục tiêu phát triển; xác định ý nghĩa của thành tựu công cuộc đổi mới; dự báo tình hình thế giới và đất nước trong những năm tới để đề ra hệ quan điểm chỉ đạo, định hướng phát triển đất nước…

Toàn cảnh lớp học

Đồng chí đi sâu phân tích quan điểm chỉ đạo của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và dào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển con người, so với Đại hội XII, dự thảo Báo cáo chính trị nêu những nhiệm vụ, giải pháp mới về:

Xây dựng đồng bộ thể chế, cơ chế, chính sách để thực hiện có hiệu quả chủ trương giáo dục và đào tạo cùng với khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu.

Tập trung đổi mới đồng bộ mục tiểu, nội dung, chương trình, phương thức, phương pháp giáo dục và đào tạo theo hướng hiện đại, hội nhập quốc tế, phát triển con người toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển mới của kinh tế - xã hội, của khoa học công nghệ.

Kiên quyết sắp xếp lại các trường đại học, cao đẳng, từng bước phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao.

Chăm lo xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là khâu then chốt. Sắp xếp, đổi mới căn bản hệ thống các cơ sở đào tạo sự phạm, cải thiện mức sống, nâng cao tình độ và chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, kiên quyết khắc phục bệnh thành tích, xử lý nghiêm các tiêu cực trong giáo dục và đào tạo.

Kết thức lớp học, đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy đề nghị các đồng chí học viên tích cực tuyên truyền đến đội ngũ giáo viên của đơn vị... và sau khi được học tập các học viên sẽ viết bài thu hoạch theo quy định./.