Đảng - đoàn thể

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Quận kiểm tra 02 chi bộ trực thuộc trong việc xây dựng quy chế làm việc, quy chế phối hợp hoạt động giữa chi bộ đảng với HĐQT, giám đốc công ty
Ngày đăng 17/08/2020 | 15:13  | Lượt xem: 640

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020, Quyết định số 06-QĐ/ĐU ngày 24/7/2020 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Quận, trong 02 ngày 13,14 tháng 8 năm 2020, đoàn kiểm tra Đảng ủy Khối đã tiến hành kiểm tra việc xây dựng quy chế làm việc, quy chế phối hợp hoạt động giữa chi bộ đảng với HĐQT, giám đốc công ty nhiệm kỳ 2020-2022, việc phân công nhiệm vụ đảng viên và một số nội dung công tác khác đối với 02 chi bộ: Công ty TNHH xã hội Ánh Dương và Công ty cổ phần cơ khí may Gia Lâm.

Đồng chí Đinh Thị Bích Nguyệt - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Quận làm trưởng đoàn, các đồng chí Ủy viên thường vụ, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy là thành viên đoàn kiểm tra.

Qua nghiên cứu tài liệu và làm việc trực tiếp tại các chi bộ cho thấy cấp ủy 02 chi bộ được kiểm tra đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc xây dựng và thực hiện quy chế hoạt động, quy chế phối hợp hoạt động giữa chi bộ với giám đốc công ty. Mối quan hệ giữa cấp ủy và lãnh đạo doanh nghiệp được chặt chẽ hơn so với thời gian trước đây. Trong thực tế hoạt động, quy chế phối hợp đã giúp cho cấp ủy chi bộ và chủ doanh nghiệp phân định rõ ràng trách nhiệm; qua đó chủ doanh nghiệp tạo điều kiện hỗ trợ về cơ sở vật chất, kinh phí, thời gian hoạt động của chi bộ và đoàn thể trong doanh nghiệp. Chi bộ kịp thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên; công tác thu, nộp và sử dụng đảng phí được thực hiện đầy đủ theo quy định; đảng viên các chi bộ đã xây dựng kế hoạch tu dưỡng cá nhân và nghiêm túc thực hiện theo kế hoạch đề ra; công tác quản lý đảng viên cơ bản được thực hiện chặt chẽ; chế độ, nền nếp sinh hoạt chi bộ được duy trì và đảm bảo theo quy định.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn một số tồn tại, hạn chế: Có chi bộ xây dựng quy chế hoạt động, quy chế phối hợp chậm so với tiến độ về thời gian; việc ghi biên bản sinh hoạt còn sơ sài, chưa đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn; kế hoạch tu dưỡng của một số đảng viên còn dàn trải, chưa cụ thể…

Đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra kết luận: Trong thời gian tới, đề nghị các chi bộ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua; tập trung thực hiện tốt các nội dung theo quy chế hoạt động, quy chế phối hợp đã xây dựng; khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế nêu trên để hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch đề ra, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Sau kiểm tra, đoàn kiểm tra sẽ báo cáo kết quả để Đảng ủy Khối xem xét, kết luận./

Một số hình ảnh: