Đảng - đoàn thể

MTTQ quận làm việc với phường Giang Biên về công tác Tôn giáo
Ngày đăng 19/08/2020 | 17:13  | Lượt xem: 567

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Quận ủy, chiều ngày 18/8/2020 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên làm việc với phường Giang Biên về công tác quản lý Tôn giáo.

Dự và chủ trì có đồng chí Vũ Thị Thành – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên, đồng chí Nguyễn Quốc Long – UVTV, trưởng Ban Dân vận; cùng dự có đồng chí Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ quận, Trưởng phòng Nội vụ, Phó trưởng Công an quận phụ trách an ninh; Bí thư, Phó bí thư đảng ủy, Ban Thường vụ đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Phó chủ tịch UBND, Trưởng Công an phường; Trưởng tiểu ban quản lý di tích lịch sử đình, chùa Tình Quang

Hội nghị nghe đồng chí Chủ tịch UBND phường trình bày báo cáo tình hình công tác quản lý tôn giáo (chùa Tình Quang), có 13 lượt ý kiến của các đại biểu dự hội nghị cơ bản nhất trí với báo cáo của UBND phường và trao đổi làm rõ về các giải pháp nắm bắt, tuyên truyền vận động trong thời gian tới để đảm bảo ổn định, không phát sinh thành điểm nóng, phức tạp

Phát biểu tóm tắt buổi làm việc đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên nhấn mạnh một số công việc cần tập trung:

- Đề nghị các ngành, phòng, ban của quận, của phường tiếp tục nắm bắt tình hình, tuyên truyền, vận động theo chức năng, nhiệm vụ

- UBND phường chỉ đạo bàn giao tiểu ban quản lý di tích lịch sử đình, chùa Tình Quang sớm trong đầu tháng 9, chỉ đạo xây dựng kế hoạch hoạt động của tiểu ban quản lý di tích

- UBND phường phối hợp với Ban trụ trì chùa xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, tuyên truyền, vận động

- UBND phường xây dựng kế hoạch cụ thể có lộ trình thời gian báo cáo lãnh đạo quận

- Công an quận quan tâm hướng dẫn Công an phường hoàn thiện hồ sơ theo qui định; phòng Nội vụ quan tâm hướng dẫn phường về công tác quản lý về Tôn giáo

- MTTQ, các đoàn thể quận phối hợp nắm bắt, tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân về công tác Tôn giáo. MTTQ phường nắm bắt tình hình báo cáo kịp thời…/.

đ/c Vũ Thị Thành - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên phát biểu tại hội nghị