Đảng - đoàn thể

Kiểm tra công tác vay vốn, giám sát thực hiện Quy chế dân chủ trong bảo vệ mội trường, giám sát thực hiện an toàn thực phẩm đợt 2 năm 2020
Ngày đăng 17/09/2020 | 15:12  | Lượt xem: 336

Thực hiện chương trình công tác năm 2020 bám sát kế hoạch năm, mỗi năm 2 đợt kiểm tra, giám sát định kỳ của Hội LHPN quận. Bắt đầu từ ngày 24/8 đến ngày 15/9, Hội LHPN quận đã tiến hành kiểm tra đợt 2 công tác vay vốn, giám sát quy chế dân chủ (QCDC) trong bảo vệ môi trường và giám sát thực hiện an toàn thực phẩm (ATTP)

Thành phần Đoàn giám sát gồm các đồng chí Thường trực, chuyên viên Hội LHPN Quận và các đồng chí cán bộ ngân hàng chính sách xã hội quận. Đoàn giám sát do Đồng chí Đảo Thu Hải – QUV Chủ tịch Hội LHPN Quận làm trưởng Đoàn.

Đ/c Trần Thị Việt Hoa - Phó Chủ tịch Hội LHPN Quận, phó trưởng đoàn phát biểu nhận xét một số nội dung kiểm tra, giám sát tại phường Việt Hưng

 

Qua đợt 2 kiểm tra, giám sát 7/14  phường( Bồ Đề, Đức Giang, Gia Thụy, Long Biên, Ngọc Lâm, Phúc Lợi, Việt Hưng)  Đoàn chia thành làm 2 nhóm: tiến hành kiểm tra trực tiếp 56 hộ vay vốn; giám sát 07 chợ, 162 ngõ ngách, 75 cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn các phường, 20 điểm chân rác và 18 công trình bồn hoa tự quản thực hiện chủ đề năm 2020 “Hành động vì một Long Biên xanh – sạch – đẹp – văn minh”.

Kết luận đánh giá sau kiểm tra, đồng chí Đào Thu Hải – Quận ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN Quận Long Biên, trưởng đoàn đã đánh giá và ghi nhận những kết quả đạt được của Hội LHPN các phường trong công tác quản lý vốn vay, thực hiện đảm bảo ATTP, VSMT. Đề nghị Hội LHPN các phường tập trung khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được các thành viên trong đoàn chỉ ra trong thời gian sớm nhất và báo cáo thường xuyên về Quận hội. Đồng chí giao các cán bộ, chuyên viên Hội LHPN Quận tiếp tục quan tâm, đôn đốc và tham mưu tái kiểm tra giám sát việc khắc phục các kết luận sau kiểm tra, giám sát đợt 2 đối với các đơn vị còn tồn tại để công tác vay vốn cũng như việc thực hiện đảm bảo vệ sinh ATTP, thực hiện QCDC trong bảo vệ môi trường trên địa bàn quận đạt kết quả cao.

Phạm Thị Hải Vân