Đảng - đoàn thể

Đảng bộ quận Long Biên - Liên tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu
Ngày đăng 28/03/2023 | 14:04  | Lượt xem: 1126

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Quận ủy Long Biên tiếp tục duy trì truyền thống chỉ ban hành 3 chương trình công tác toàn khóa để tập trung, chuyên sâu vào những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm.

Trong đó, Chương trình số 01-CTr/QU cùng với các Chương trình số 02-CTr/QU, 03-CTr/QU của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa IV được chủ động chuẩn bị sớm, đã giúp đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức thực hiện đáp ứng với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

 Lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ Công ty cổ phần Tập đoàn SM

Đổi mới, sáng tạo, phát huy hiệu quả trong thực thi công vụ
Thực hiện Chương trình số 01-CTr/QU về ”Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2020 – 2025”.

Hằng năm, Ban Thường vụ Quận ủy xác định các nội dung chỉ tiêu cụ thể, lộ trình đáp ứng chỉ tiêu của toàn nhiệm kỳ; phân công các đơn vị đầu mối theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện, định kỳ báo cáo Ban Chủ nhiệm Chương trình, Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy.

Với việc bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận đã đề ra, Quận ủy Long Biên đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện toàn diện trên các lĩnh vực đạt kết quả tích cực, nổi bật là công tác xây dựng Đảng. Đây là mấu chốt giúp cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục khẳng định năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của quận.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Long Biên Ngô Mạnh Điềm cho biết, cùng với xây dựng kế hoạch thực hiện hằng năm gắn với tổ chức thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy và các chỉ thị, nghị quyết về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của Trung ương và chủ đề công tác năm của TP, quận cũng lựa chọn các nhóm nội dung trọng tâm để chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng 4 chuyên đề, tổ chức 2 hội thảo, 38 hội nghị tọa đàm, 7 cuộc khảo sát, ban hành 98 văn bản cụ thể hóa việc thực hiện.

Quận ủy Long Biên cũng chỉ đạo các cấp ủy cơ sở không ban hành Chương trình của cấp mình, trên cơ sở Chương trình của Quận ủy, cụ thể hóa kế hoạch hằng năm để tổ chức thực hiện, đồng thời xác định được các nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Qua đó nhiều cấp ủy cơ sở đã chủ động lựa chọn nhiệm vụ mới, khó để ban hành Nghị quyết, kế hoạch chuyên đề tập trung lãnh đạo, chỉ đạo như công tác rà soát, sàng lọc đảng viên; việc củng cố hệ thống chính trị tại tổ dân phố có chung cư, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, phong trào “Dân vận khéo” trong công tác GPMB…
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực Quận ủy Long Biên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Không những tăng cường kiểm tra hiện trường, mà hằng năm, ngay từ đầu năm, lãnh đạo quận lựa chọn và làm việc với một số phường và phòng, ban, đơn vị trọng điểm để chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế và đẩy mạnh việc đổi mới, sáng tạo, phát huy hiệu quả trong thực thi công vụ.
Các Ủy viên Thường vụ, Quận ủy viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, sâu sát, đồng hành cùng cơ sở để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Trong nửa nhiệm kỳ qua, Thường trực Quận ủy, lãnh đạo UBND Quận đã thực hiện 231 lượt kiểm tra, chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường, cơ sở. Lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường dành từ 2 - 3 buổi/tuần để kiểm tra tại địa bàn.

Lãnh đạo quận, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền duy trì công tác tiếp công dân theo quy định, trong đó, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận tiếp 143 lượt với 359 công dân. Định kỳ hằng quý, lãnh đạo Quận giao ban tiến độ giải quyết đơn để kịp thời chỉ đạo, nhất là các vụ việc khó, phức tạp.

Từ những chỉ đạo sát sao, chủ động, sáng tạo trong thực hiện, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, việc thực hiện các chỉ tiêu đề ra cơ bản đáp ứng yêu cầu, tiến độ: 15 chỉ tiêu đạt, 1 chỉ tiêu dự kiến đạt năm 2023, 2 chỉ tiêu lộ trình thực hiện đến năm 2025.
Hiệu quả thiết thực khi Nghị quyết sát thực tế

Lấy ý kiến góp ý việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu tại phường Bồ Đề theo Kế hoạch số 104-KH/QU của Ban Thường vụ quận ủy Long Biên

Quyết tâm xây dựng Đảng bộ quận trong sạch, vững mạnh, Long Biên đồng thời xác định quyết tâm cùng TP thực hiện thành công mô hình thí điểm chính quyền đô thị; xây dựng hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở đồng bộ, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất chính trị, năng lực và uy tín, được chuẩn hóa cả về lý luận chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ. Thực tế trong thực hiện Chương trình số 01-CTr/QU cho thấy những hiệu quả tích cực khi bám sát những yêu cầu thực tế phát triển của ngành, lĩnh vực, địa phương, nghị quyết, đặc thù từng có trong những kết quả đạt được
Cụ thể Ban Thường vụ Quận uỷ, Thường trực HĐND Quận đã ban hành 02 kế hoạch triển khai Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp TP giai đoạn 2021 - 2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội”. Từ tháng 7/2021 đến nay, khi triển khai thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, trong điều kiện không tổ chức HĐND phường, phạm vi giám sát của HĐND quận được mở rộng, các hoạt động khảo sát, giám sát chuyên đề của Thường trực, các Ban HĐND quận được tăng cường, tập trung một số lĩnh vực như quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, công tác tuyển sinh đầu cấp, thanh quyết toán các dự án đầu tư - xây dựng cơ bản, phòng chống dịch bệnh... với tổng số 48 cuộc khảo sát, giám sát. Các vấn đề tồn tại, vướng mắc sau khảo sát, giám sát đã được kịp thời chuyển đến cơ quan chức năng để bổ sung và hoàn thiện các giải pháp, tập trung chỉ đạo khắc phục, không để phát sinh “điểm nóng” từ cơ sở.
Cụ thể hóa việc thực hiện Đề án số 11 - ĐA/TU, ngày 6/12/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy, tập trung tham mưu các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; thí điểm tổ chức sinh hoạt Chi bộ tổ dân phố theo tổ Đảng ở các khu dân cư, chung cư có đông đảng viên; chỉ đạo Đảng ủy Khối DN xây dựng Chuyên đề “nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, thí điểm sinh hoạt trực tuyến đối với Chi bộ có đảng viên hoạt động phân tán thuộc Đảng bộ Khối DN Quận”. Tập trung triển khai Đề án số 20-ĐA/TU, ngày 24/10/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, chú trọng thực hiện tại các Chi, đảng bộ khối trường học và đảng bộ khối DN quận.
Cùng với đó, quận đã triển khai nhiều nội dung đổi mới như: lấy ý kiến góp ý việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các địa phương trên địa bàn quận; khảo sát, đánh giá vai trò của Đảng ủy phường trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Tăng cường chuyển đổi số, cải cách hành chính, các ngành chức năng của quận đã rà soát 247 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận kiến nghị hủy bỏ 33 TTHC, lựa chọn đề xuất chuyển giao một phần TTHC hoặc một số TTHC cho DN thực hiện. 100% tài liệu, hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC được đính kèm trên phần mềm “Một cửa điện tử” dùng chung của TP. Quận cũng đã triển khai Xây dựng và triển khai khung kiến trúc Chính quyền điện tử cấp quận trên cơ sở Khung kiến trúc Chính quyền điện tử của TP, phù hợp với điều kiện thực tế của quận gắn với triển khai Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với xây dựng chính quyền điện tử quận giai đoạn 2022 - 2026".
Tiếp tục đổi mới, sáng tạo, phát huy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, bảo đảm chất lượng toàn diện các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng; xây dựng Đảng bộ quận thực sự trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng chuyên nghiệp, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao đã và đang ghi nhận những nỗ lực mà Đảng bộ, Nhân dân và chính quyền quận Long Biên trong thực tế triển khai nhằm cụ thể hóa những mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ IV (nhiệm kỳ 2020 - 2025) của quận đề ra. Trước mắt, trong năm 2023 là hoàn thành mục tiêu chủ đề “Năm chỉnh trang đô thị, chăm lo đời sống người dân, kỷ niệm 20 năm thành lập quận”.

(Nguồn: Báo Kinh tế & Đô thị)