Đảng - đoàn thể

Giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình 03-CTr/QU của Quận ủy năm 2019 tại 2 phường Long Biên và Thượng Thanh.
Ngày đăng 19/08/2019 | 08:45  | Lượt xem: 325

Thực hiện Quyết định số 968, 969 - QĐ/QU ngày 24/7/2019 của Quận ủy, ngày 16/8/2019, Đoàn giám sát tiến hành giám sát Chương trình 03-CTr/QU ngày 15/5/2015 của Quận ủy, tập trung thực hiện chủ đề “Hành động vì một Long Biên xanh – sạch – đẹp – văn minh” đối với các Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy và đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND phường Long Biên, Thượng Thanh.

Đoàn giám sát do đồng chí Nguyễn Mạnh Trình – UVTV, Phó Chủ tịch UBND Quận, Phó Chủ nhiệm Chương trình 03-CTr/QU làm trưởng đoàn, thành viên đoàn là các đồng chí Trưởng, phó các phòng, ban của Quận. Tại buổi giám sát, đại diện Đảng ủy và các đồng chí được giám sát báo cáo kết quả lãnh đạo, tổ chức thực hiện Chương trình 03-CTr/QU của Quận ủy năm 2019. Theo đó, Đảng ủy các phường đã nghiêm túc xây dựng và quán triệt, triển khai đầy đủ các kế hoạch, văn bản để tổ chức thực hiện chủ đề năm. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú. Việc thực hiện từng nội dung “Xanh-Sạch-Đẹp-Văn minh” năm 2019 được Đảng ủy, UBND, MTTQ và các đoàn thể chính trị phường quan tâm thực hiện như trồng, chăm sóc, cắt tỉa cây xanh, thay thế cây khô chết, duy trì tiêu chí xanh trong các cơ quan và trụ sở nhà văn hóa; thực hiện cơ bản phương án thu gom vận chuyển rác và các đề án trên địa bàn phường, kết hợp thường xuyên kiểm tra, xử phạt các vi phạm về TTXD, TTĐT, VSMT… Tuy nhiên, một số đơn vị vẫn còn hiện tượng vi phạm TTĐT như lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, còn các điểm phát sinh đổ rác bừa bãi, không đúng giờ, không đúng nơi quy định…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Trình - UVTV, Trưởng đoàn giám sát đã ghi nhận những kết quả mà đơn vị đạt được trong thời gian qua. Đồng thời chỉ ra một số điểm còn hạn chế cần khắc phục và yêu cầu trong thời gian tới các Đảng bộ tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chương trình 03-CTr/QU: Đảng ủy và UBND phường căn cứ vào vị trí, đặc điểm tình hình địa bàn để tổ chức phân loại, quản lý đô thị cho phù hợp; Thường xuyên đánh giá chất lượng công tác tuyên truyền để có biện pháp tổ chức hiệu quả; tiếp tục duy trì các nội dung “Xanh – sạch – đẹp – văn minh” đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức và kịp thời đề xuất, kiến nghị với cấp trên và các ngành những khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện; rà soát các tiêu chí đối với các tuyến phố đăng ký văn minh đô thị để tập trung quan tâm thực hiện đảm bảo hoàn thành tốt các kế hoạch của đơn vị đề ra./.

Một số hình ảnh của Đoàn giám sát

Đồng chí trưởng đoàn giám sát chủ trì hội nghị
Đại diện Đảng ủy phường Long Biên báo cáo kết quả được giám sát
Đại diện Đảng ủy phường Thượng Thanh báo cáo kết quả được giám sát