Đảng - đoàn thể

Giám sát việc thực hiện QCDC tại các trường công lập trên địa bàn (đợt 2) năm 2020.
Ngày đăng 20/11/2020 | 09:14  | Lượt xem: 332

Vào các ngày 13, 17 và 19/11/2020, Đoàn giám sát của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở quận đã tổ chức giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2020 đối với 3 Trường học công lập trên địa bàn quận (THCS Thượng Thanh, THCS Sài Đồng, Trường Tiểu học Việt Hưng).

Chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Long - UVTV, Trưởng Ban Dân vận, Phó ban thường trực Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở quận và các đồng chí là thành viên đoàn giám sát theo Quyết định số 56-QĐ/BCĐ ngày 21/10/2020 của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở Quận.

Bắt đầu các buổi giám sát, đồng chí trưởng đoàn giám sát thông qua quyết định thành lập đoàn giám sát, giới thiệu thành viên đoàn; nêu rõ mục đích của buổi giám sát và phân công nhiệm vụ các đồng chí thành viên đoàn giám sát thực hiện giám sát các nội dung về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, việc ban hành các văn bản, kiểm tra hồ sơ, việc công khai, niêm yết công khai trên hệ thống trang web của trường, tại phòng hội đồng và tại bảng tin nhà trường, tổ chức hội nghị cán bộ công chức, tiếp công dân, thực hiện chế độ chính sách, đánh giá CBGVNV nhà trường,….

Tại các hội nghị, các đồng chí thành viên đoàn giám sát thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của trưởng đoàn; phát biểu, đánh giá, ghi nhận những kết quả mà 4 đơn vị đã đạt được và góp ý vào những nội dung còn hạn chế, thiếu sót, thực hiện chưa tốt, để các đơn vị điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các nội quy, quy chế, kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo, cách thức công khai niêm yết đảm bảo, đúng quy định.

Thay mặt cho đoàn giám sát đồng chí Nguyễn Quốc Long - UVTV, Trưởng Ban Dân vận đã phát biểu đánh giá, ghi nhận những kết quả đạt được trong việc thực hiện QCDC của các đơn vị, qua đó đồng chí cũng đề nghị các đơn vị tập trung thực hiện tốt các nội dung:

1. Đồng chí Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường phải thực sự quan tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo đến việc thực hiện QCDC, hàng tháng có đánh giá kết quả thực hiện tháng trước, xác định nhiệm vụ tháng tiếp theo và phân công nhiệm vụ người phụ trách, thực hiện;

2. Tập trung rà soát các qui chế, nội quy đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành, nhất là về các căn cứ pháp lý, thể thức văn bản.

3. Thực hiện đầy đủ các nội dung công khai để cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường bằng nhiều hình thức trong đó có việc niêm yết tại phòng hội đồng; để học sinh và cha mẹ học sinh được biết bằng nhiều hình thức, trong đó có việc niêm yết tại các bảng tin khu vực cổng trường theo điều 7 nội dung Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ “Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập”; điều 9 Thông tư 11/2020/TT-BGDĐT và Thông tư 36/2017/TT-BGD&ĐT về ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

4. Đề nghị Đảng ủy các phường tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các nhà trường thực hiện tốt việc thực hiện QCDC ở cơ sở, đảm bảo sự ổn định, sự đồng thuận, không xảy ra đơn thư khiếu kiện.

Một số hình ảnh giám sát: