Đảng - đoàn thể

Giao ban tháng 7 tổ cộng tác viên nắm bắt dư luận xã hội của Mặt trận Tổ quốc quận Long Biên
Ngày đăng 30/07/2020 | 16:09  | Lượt xem: 549

Sáng ngày 30/7/2020, tại Phòng họp số 2 - Quận ủy Long Biên, Mặt trận tổ quốc quận Long Biên tổ chức giao ban dư luận xã hội định kỳ tháng 7

Đồng chí Dương Thị Thìn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên, tổ trưởng Tổ DLXH MTTQ Quận và các đồng chí trong Tổ cộng tác viên Dư luận xã hội –MTTQ Quận.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã phản ánh tình hình dư luận xã hội trên địa bàn trước các vấn đề trong nước, quốc tế và đơn vị. Với các nội dung dư luận quan tâm như công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và việc thực hiện hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19; công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng; công tác đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng,... và những vấn đề khác.

 Trên cơ sở phản ánh của các cộng tác viên dư luận xã hội,  MTTQ quận sẽ tổng hợp đầy đủ và phản ánh tới các cấp có trách nhiệm theo quy định;  

Đồng chí Dương Thị Thìn đề nghị các cộng tác viên DLXH MTTQ quận tiếp tục quan tâm thực hiện tốt hơn nữa việc nắm bát DLXH tại đơn vị đồng thời phản ánh kịp thời về BTT Ủy ban MTTQ quận nhằm phát huy vai trò trách nhiệm của MTTQ trong việc nắm bắt, phản ánh các nguyện vọng chính đáng của Nhân dân tạo sự đồng thuận xã hội.

Đ/c Dương Thị Thìn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ  quận Long Biên chủ trì hội nghị