Đảng - đoàn thể

Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Ngày đăng 23/05/2022 | 18:03  | Lượt xem: 938

Thực hiện kế hoạch số 46/KH-BTV ngày 29/4/2022 của Hội LHPN Thành phố Hà Nội về việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027, Ban Thường vụ Hội LHPN Long Biên tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII đồng thời quán triệt Nghị quyết Đại Hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Việc quán triệt được tổ chức từ ngày 19/5 đến ngày 23/5/2022, chia thành 3 cụm, tại các phường Việt Hưng, Phúc Đồng, Bồ Đề. Đồng chí Đào Thu Hải – UV BCH Hội LHPN Thành phố Hà Nội, QUV, Chủ tịch Hội LHPN quận Long Biên trực tiếp làm báo cáo viên tại hội nghị.

Trong 3 ngày học tập, quán triệt đã có 920 cán bộ, hội viên tham dự gồm các đồng chí UVBCH Hội LHPN Quận, phường, các đồng chí cán bộ chi, tổ hội và hội viên nòng cốt trực thuộc cơ sở Hội trên địa bàn Quận.

 

Hội nghị quán triệt tại Cụm 1 gồm các đơn vị: Việt Hưng, Đức Giang, Thượng Thanh, Giang Biên, Công An, Quân sự.
Hội nghị quán triệt tại Cụm 2 gồm gồm 5 phường: Phúc Đồng, Sài Đồng, Phúc Lợi, Thạch Bàn, Cự Khối
Hội nghị quán triệt tại Cụm 3 gồm gồm 5 phường Bồ Đề, Ngọc Thụy, Ngọc Lâm, Gia Thụy, Long Biên.

 

Tại hội nghị, các học viên được nghe các nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021- 2026 như: Tập trung vào một số điểm mới trong nhiệm kỳ, phong trào thi đua, cuộc vận động, các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể của Nghị quyết, khâu đột phá và các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện.

Đồng chí Đào Thu Hải – UV BCH Hội LHPN Thành phố Hà Nội, QUV, Chủ tịch Hội LHPN Quận trình bày các nội dung tại hội nghị

Việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt, nhằm giúp cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn nắm vững những nội dung cơ bản, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp triển khai thực hiện, góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống./.