Đảng - đoàn thể

Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ quận khoá IV, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày đăng 05/10/2022 | 13:09  | Lượt xem: 459

Ngày 05/10/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ quận khoá IV tiến hành hội nghị lần thứ 12. Đồng chí Đường Hoài Nam - Thành ủy viên, Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND Quận chủ trì và kết luận hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Doãn Toản - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; các đồng chí đại diện các ban xây dựng Đảng Thành ủy theo dõi Quận; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025; Ủy viên Ủy ban kiểm tra Quận ủy; Trưởng các phòng, ban ngành, MTTQ và các đoàn thể CT-XH Quận; Phó Trưởng ban xây dựng Đảng, VPQU, TTCT; Chi cục trưởng Chi cục thuế; Giám đốc Kho bạc; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 14 phường.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã tiến hành thảo luận và cho ý kiến đối với: Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022; Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tại hội nghị các ý kiến phát biểu đã thống nhất với các dự thảo Báo cáo; thảo luận tập trung làm rõ các kết quả của đơn vị đã đạt được trong 9 tháng đầu năm 2022, các kiến nghị, đề xuất; những nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022.

Đ/c Nguyễn Doãn Toản - UVBTV, Trưởng ban Dân vận Thành ủy phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Doãn Toản - UVBTV, Trưởng ban Dân vận Thành ủy đánh giá cao các kết quả mà quận Long Biên đã đạt được trong 9 tháng đầu năm 2022. Quận luôn bám sát các chỉ tiêu mà Ban Chấp hành Đảng bộ Quận đã đề ra để triển khai thực hiện; triển khai bài bản, có quyết tâm cao, có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ Quận tới cơ sở; lựa chọn lĩnh vực có trọng tâm, trọng điểm trong thực hiện chủ đề công tác năm 2022 của Quận: “Năm Dân vận khéo trọng tâm công tác GPMB và chỉnh trang đô thị”. Công tác xây dựng tuyến đường văn minh đô thị, tuyến phố kiểu mẫu, công tác GPMB, vệ sinh môi trường, thu thuế có sức lan toả, hiệu quả, tạo được sự đồng thuận của nhân dân. Thực hiện tốt Đề án 11 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và hoạt động tại khu dân cư gắn với mô hình chính quyền điện tử, tổ chức sinh hoạt chính trị tư tưởng đi vào chiều sâu về chủ nghĩa xã hội con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Chỉ đạo tốt Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí cũng đề nghị Quận cần xác định rõ mục tiêu của năm; quyết tâm hơn nữa để thực hiện thắng lợi. Thực hiện tốt việc phân cấp, phân quyền; rà soát lại các khoản thu đảm bảo thu đúng, đủ, kịp thời. Rà soát, cải tạo các chung cư cũ trên địa bàn Quận; quan tâm công tác phòng chống cháy nổ. Tổ chức thành công hội nghị đối thoại cấp Quận theo tinh thần Quyết định số 2200-QĐ/TU ngày 25/5/2017 của Thành ủy. Rà soát các quy chế dân chủ; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể,...

Đ/c Đường Hoài Nam - TUV, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đường Hoài Nam - Bí thư Quận ủy đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng ban Dân vận Thành ủy; điểm lại các kết quả mà Quận đã đạt được trong 9 tháng đầu năm 2022, đồng thời yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể CT-XH tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022:

(1) Tập trung chỉ đạo rà soát, đánh giá và đề ra giải pháp cụ thể hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2022.

(2) Thực hiện có hiệu quả chủ đề năm công tác của Thành phố, Quận theo Kế hoạch của Quận ủy.

(3) Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trọng tâm là thực hiện 03 Chương trình Quận ủy, 10 Chương trình của Thành ủy, Nghị quyết chuyên đề số 04-NQ/QU. Tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV; sơ kết 03 chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy; sơ kết 01 năm thực hiện Thông tri số 05-TT/QU của Quận ủy.

(4) Tổ chức kỳ họp thứ VI; kỳ họp chuyên đề - HĐND Quận khóa IV; kiện toàn nhân sự chủ chốt HĐND Quận.

(5) Tổng kết phong trào thi đua năm 2022 - phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Quận; triển khai các hoạt động chào mừng các ngày Lễ, kỷ niệm của Thủ đô, đất nước đảm bảo chu đáo, đầy đủ về chế độ chính sách./.