Đảng - đoàn thể

Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng (lớp 2) năm 2020
Ngày đăng 04/08/2020 | 10:14  | Lượt xem: 545

Sáng ngày 03/8/2020, tại giảng đường, Trung tâm Chính trị quận Long Biên đã tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng (lớp 2) năm 2020

Dự khai giảng có đồng chí Phạm Ngọc – Chuyên viên cao cấp, nguyên Trưởng phòng Lý luận Chính trị và Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; đồng chí Nguyễn Thế Thạch - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị quận.

Đại biểu dự Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng (lớp 2) năm 2020

Căn cứ Kế hoạch số 215-KH/QU, ngày 22/01/2020 của Quận ủy Long Biên về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, đảng viên quận năm 2020. Thực hiện Quyết định số 1327-QĐ/QU, ngày 30/7/2020 của Quận ủy Long Biên. Trung tâm Chính trị phối hợp với Ban Tổ chức Quận uỷ tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng (lớp 2) năm 2020. Đã có 163 quần chúng ưu tú thuộc 30 Chi, Đảng bộ trực thuộc quận Long Biên tham gia lớp học. Trong quá trình học tập tại Trung tâm Chính trị quận Long Biên, các quần chúng ưu tú sẽ nghiên cứu 05 chuyên đề cơ bản của Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản năm 2019. Qua đó giúp các quần chúng ưu tú nắm được khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; những nội dung cơ bản của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Viện Nam; Học tập và làm theo tử tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; và phương hướng phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngay sau Lễ khai giảng, Đồng chí Phạm Ngọc Chuyên viên Cao cấp, nguyên Trưởng phòng Lý luận Chính trị và Lịch sử Đảng Ban Tuyên giáo Thành uỷ đã giảng chuyên đề: “Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam”.