Đảng - đoàn thể

Công đoàn cơ sở đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp
Ngày đăng 02/07/2020 | 09:53  | Lượt xem: 441

Sau khi tổ chức lấy ý kiến của công đoàn cơ sở, Ban thường vụ LĐLĐ quận Long Biên tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp trong Ban Chấp hành và Ủy ban kiểm tra LĐLĐ Quận.

Thực hiện hướng dẫn số 25-HD/QU ngày 13/3/2020 của Quận ủy Long Biên về tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII và Đại hội lần thứ IV Đảng bộ quận Long Biên, LĐLĐ tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp trong Ban Chấp hành và Ủy ban kiểm tra LĐLĐ Quận.

Dự và chủ trì hội nghị đồng chí Phan Thị Thu Hằng – Ủy viên BCH LĐLĐ thành phố, Quận ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên, các đồng chí thưởng trực, Ban thường vụ, Ban Chấp hành và UBKT LĐLĐ Quận.

Việc tổ chức thảo luận, lấy ý kiến tham gia vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp trong BCH, UBKT LĐLĐ Quận và các cấp công đoàn Quận nhằm phát huy trí tuệ, phát huy tinh thần dân chủ, tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên và CNVCLĐ trong quận; tạo điều kiện để các cấp công đoàn trong quận tham gia góp ý, đề xuất những chủ trương, quyết sách nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội nghị đã có 15 lượt ý kiến phát biểu và 236 ý kiến được tổng hợp từ cơ sở, đây là những ý kiến của CNVCLĐ tham gia đóng góp vào nội dung văn kiện trình Đại hội Đảng bộ các cấp. Về cơ bản, các ý kiến đều đồng tình và nhất trí cao với những nội dung được đề cập trong dự thảo báo cáo. Nội dung báo cáo chính trị đã đánh giá khá toàn diện, sâu sắc về những kết quả đã đạt được, những hạn chế, khuyết điểm; những bài học quan trọng được rút ra trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp. Đồng thời đã đề ra mục tiêu tổng quát, những chỉ tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp cụ thể, nhất là xác định rõ các khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa cho kế hoạch 5 năm tới (2020 - 2025). Bên cạnh đó, các đồng chí cũng tham gia đóng góp bổ sung ý kiến phần tình hình chung, bổ sung công tác phòng chống và những tác động của dịch bệnh Covid 19 hiện nay; đánh giá sâu hơn kết quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể; có cơ chế, chính sách cụ thể về nhà ở và các thiết chế văn hóa nhằm nâng cao đời sống cho người lao động; quan tâm chỉ đạo việc phát triển tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân, các doanh nghiệp FDI, nhất là việc coi trọng công tác bồi dưỡng phát triển đảng viên mới trong đội ngũ kỹ sư, công nhân trực tiếp lao động…

Các ý kiến tham gia tham gia đóng góp sẽ được LĐLĐ Quận tổng hợp gửi Tổ văn kiện Đại hội Đảng bộ Quận theo quy định.

Một số hình ảnh tại hội nghị: