Đảng - đoàn thể

Bồi dưỡng kỹ năng công tác thanh tra Nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng, đề án 02-212 năm 2020
Ngày đăng 21/05/2020 | 14:33  | Lượt xem: 501

Sáng ngày 20/5/2020 tại Hội trường khu liên cơ quận Long Biên, Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng công tác TTND, GSĐTCCĐ, đề án 02-212 năm 2020

Dự lớp bồi dưỡng có đồng chí Nguyễn Xuân Điệp – Nguyên Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đồng thời là báo cáo viên lớp bồi dưỡng, đồng chí Trần Minh Hạnh – Phó giám đốc Thường trực, cán bộ công chức Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận; đồng chí Ngô Thanh Xuân – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên, các đồng chí trong Ban Thường trực MTTQ quận; Trưởng ban điều hành đề án 02-212 phường; thành viên Ban Thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng phường; Trưởng nhóm nòng cốt 213 tổ dân phố.

Lớp bồi dưỡng nghe báo cáo viên truyền đạt chuyên đề vai trò, chức năng hoạt động giám sát của Ban TTND theo Luật Thanh tra 2010, Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 Quy định chi tiết, biện pháp thi hành một số điều của luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân; Ban giám sát đầu tư của cộng đồng theo Luật đầu tư công, Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư; chuyên đề kỹ năng phổ biến tuyên truyền pháp luật; phổ biến giáo dục pháp luật trực tiếp (tuyên truyền miệng)

Sau phần trình bày của báo cáo viên các đại biểu dự hội nghị nhất trí cao; đồng chí Ngô Thanh Xuân – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên ghi nhận, cám ơn các đại biểu tham dự buổi tập huấn đầy đủ góp phần thành công, hội nghị tập huấn kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày ./.