Đảng - đoàn thể

Sơ kết công tác Hội cựu chiến binh 9 tháng đầu năm 2020
Ngày đăng 19/10/2020 | 11:06  | Lượt xem: 240

Ngày 17/10/2020, Hội Cựu chiến binh quận tổ chức sơ kết công tác Hội 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020.

Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí Nguyễn Tiến Quảng - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Thường trực Quận Hội; Ủy viên Ban Chấp hành Hội CCB Quận; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội CCB cơ sở.

9 tháng đầu năm, mặc dù dịch bệnh Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống xã hội của cả nước nói chung và hội viên CCB nói riêng. Song, Hội cựu chiến binh quận đã chủ động thực hiện sự chỉ đạo của Thành Hội và Quận ủy, quán triệt và triển khai đầy đủ các nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất tới các hội cơ sở và toàn thể cán bộ, hội viên. Do đó các hoạt động của hội vẫn cơ bản được đảm bảo, không gián đoạn phù hợp với thực tế tại địa phương, chấp hành đúng các quy định về phòng chống dịch; không chủ quan lơ là với tình hình dịch bệnh. Kết quả đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra trong 9 tháng như công tác xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền; thực hiện dân chủ cơ sở; công tác phối hợp với MTTQ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và phòng chống dịch hiệu quả; phối hợp với Công an, Quân sự tham gia bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân . Tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, duy trì phong trào thi đua phù hợp với tình hình dịch bệnh và điều kiện địa phương. Làm tốt công tác nắm tình hình, định hướng tư tưởng hội viên, khuyến khích cán bộ, hội viên đóng góp trí tuệ và tham gia ứng cử, đề cử vào cấp ủy, qua đó góp phần không nhỏ vào thành công Đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp quận được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân đánh giá cao.

Trong những tháng cuối năm, Hội Cựu chiến binh quận và cơ sở phấn đấu hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020 đã đề ra; tổng kết công tác hội và phong trào thi đua gắn với đánh giá chất lượng tổ chức hội và hội viên; xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu năm 2021 và triển khai tổ chức thực hiện. Cùng với đó, đẩy mạnh phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" trong từng cán bộ, hội viên với nhiều việc làm cụ thể, thiết thực.

Cũng tại hội nghị sơ kết, Hội Cựu chiến binh quận đã tiến hành bầu bổ sung 01 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Hội; bầu Trưởng Ban Kiểm tra và gặp mặt và chia tay 3 đồng chí cán bộ nghỉ tham gia công tác hội.