Đảng - đoàn thể

Giao ban Khối Đảng, đoàn thể Quận 6 tháng đầu năm 2021
Ngày đăng 23/06/2021 | 10:27  | Lượt xem: 1265

Sáng ngày 22/6/2021, đồng chí Ngô Mạnh Điềm - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đã chủ trì hội nghị giao ban Khối Đảng, đoàn thể Quận; thảo luận dự thảo Báo cáo công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

Dự hội nghị có các đồng chí Trưởng các ban xây dựng Đảng, UBMTTQ và đoàn thể CT-XH Quận; Lãnh đạo Văn phòng Quận ủy.

Trên cơ sở định hướng chỉ đạo, gợi ý nội dung thảo luận của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, các đại biểu đã tập trung đóng góp ý kiến về nội dung báo cáo; bổ sung những kết quả mà các đơn vị đã đạt được vào dự thảo báo cáo và các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng đầu năm 2021.

6 tháng đầu năm 2021, Quận ủy đã triển khai các nhiệm vụ công tác gắn với chủ đề công tác năm của Thành phố và Quận. Tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, dân chủ, khoa học, khẩn trương, phù hợp thực tiễn, đạt được một số kết quả nổi bật là:

(1) Công tác quán triệt, tuyên truyền và xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp có nhiều đổi mới, được vận dụng sáng tạo, hiệu quả, nhất là 09 Kế hoạch thực hiện 10 Chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy và Kế hoạch thực hiện 03 Chương trình công tác trọng tâm toàn khóa năm 2021 được triển khai thực hiện đồng bộ, chất lượng, đảm bảo tiến độ đề ra. Chủ đề công tác năm 2021 của Thành phố, Quận được triển khai toàn diện, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ Quận tới cơ sở. Sớm ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của Thành ủy và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

(2) Chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 chất lượng, an toàn, đúng Luật; tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu trên địa bàn Quận đạt cao 99,6% (91/142 khu vực bỏ phiếu đạt tỷ lệ 100%); bầu đủ 3/3 đại biểu Quốc hội, 3/3 đại biểu HĐND thành phố, 35/35 đại biểu HĐND Quận.

(3) Công tác phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, kịp thời theo chỉ đạo của Trung ương và Thành phố, tình hình dịch bệnh trên địa bàn Quận cơ bản được kiểm soát chặt chẽ, an toàn. Chủ động xây dựng các phương án phòng chống dịch đảm bảo an toàn trong các ngày diễn ra Bầu cử và kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022. Công tác vận động xây dựng quỹ Vắc xin phòng chống dịch Covid - 19 đạt kết quả cao, nhận được sự đồng thuận trong Nhân dân.

(4) Các nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng an ninh được triển khai quyết liệt, kịp thời với nhiều giải pháp; thu ngân sách trên địa bàn Quận đạt vượt cao so với cùng kỳ năm 2020; công tác đầu tư xây dựng cơ bản được quan tâm chỉ đạo sát sao; tiến độ giải ngân các dự án đầu tư xây dựng có chuyển biến tích cực. Cải cách hành chính tiếp tục được tăng cường gắn với hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. An sinh xã hội được đảm bảo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác quốc phòng an ninh được triển khai nghiêm túc, hiệu quả, hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân năm 2021 đảm bảo về quân số và chất lượng.

(5) Hoạt động của HĐND duy trì thường xuyên, sâu sát thực tiễn; hiệu lực, hiệu quả.

(6) Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm chỉ đạo sát sao gắn với triển khai thực hiện thí điểm chính quyền đô thị. Công tác dân vận triển khai sâu rộng, vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị được phát huy thông qua việc triển khai thực hiện chủ đề công tác năm, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, công tác vận động, ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 và các nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2021.

Đồng chí Ngô Mạnh Điềm - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy chủ trì hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Mạnh Điềm - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy cơ bản thống nhất với các ý kiến đóng góp tại Hội nghị và yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2021:

(1). Củng cố, tổ chức bộ máy từ Quận đến cơ sở; chỉ đạo tốt kỳ họp thứ nhất HĐND Quận khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026; triển khai thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn Quận từ ngày 01/7/2021.

(2). Tiếp tục thực hiện "nhiệm vụ kép" vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng an ninh gắn.

(3). Tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trọng tâm là thực hiện chủ đề công tác năm 2021, 03 Chương trình Quận ủy, Nghị quyết chuyên đề về công tác quản lý đất công, đất nông nghiệp.

(4). Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chú trọng công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, PCCC; chỉ đạo công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ tại các Phường và tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp Quận nhiệm kỳ 2020-2025.

(5). Chỉ đạo triển khai các hoạt động chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm của Thủ đô, đất nước trong 6 tháng cuối năm 2021 đảm bảo chu đáo, đầy đủ về chế độ chính sách và phù hợp với tình hình phòng chống dịch bệnh trên địa bàn Quận./.