Đảng - đoàn thể

Tọa đàm giải pháp nâng cao chất lượng việc học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết trên địa bàn quận Long Biên
Ngày đăng 19/07/2019 | 16:58  | Lượt xem: 275

Thực hiện Chương trình 01-CTr/QU của Quận ủy về “Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng; phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên quận Long Biên” năm 2019, chiều 19/7/2019, Ban Tuyên giáo Quận uỷ tổ chức Hội nghị tọa đàm giải pháp nâng cao chất lượng việc học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết trên địa bàn quận Long Biên.

Dự hội nghị tọa đàm có các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Thường trực, cán bộ Tuyên giáo Đảng ủy 14 phường, Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy 14 phưởng; Đại diện cấp ủy các chi đảng bộ khối Doanh nghiệp – Hành chính sự nghiệp trực thuộc quận. Đồng chí Nguyễn Thế Thạch - UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm BDCT Quận chủ trị hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hữu Lâm - Phó trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy đã báo cáo đề dẫn tại hội nghị. Theo đó, sau gần 4 năm triển khai thực hiện chuyên đề “Đổi mới nâng cao chất lượng học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết trên địa bàn quận, giai đoạn 2016 – 2020”; ban hành quy trình học tập, quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết cấp quận áp dụng đối với các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc, quận đã đạt được một số kết quả cụ thể như: Chỉ đạo bài bản việc xây dựng kế hoạch, chuẩn bị báo cáo viên, bố trí thời gian triển khai, luôn hoàn thành sớm trước tiến độ; chú trọng bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên quận và cơ sở, mời được nhiều báo cáo viên cao cấp; Tỷ lệ đảng viên tham gia học tập luôn đạt từ 96% trở lên. Một số địa phương, đơn vị có nhiều cán bộ, đảng viên không trong diện bắt buộc (già yếu, ốm đau, miễn sinh hoạt đảng) chủ động tự nguyện tham gia học tập. Tỷ lệ đảng viên viết bài thu hoạch sau khi học tập Chỉ thị, Nghị quyết ngày càng nâng cao. Việc kiểm soát, đánh giá chất lượng bài thu hoạch được quan tâm thực hiện, nhất là đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt quận.

Đại biểu tham luận tại hội nghị tọa đàm

Tại hội nghị tọa đàm, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận, đưa ra nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng học tập, quán triệt Chỉ thị trong thời gian tới như: Chú trọng công tác nâng cao chất lượng báo cáo viên; đổi mới hình thức, phương pháp viết bài thu hoạch; chú trọng công tác nêu gương của cán bộ chủ chốt, nhất là người đứng đầu; cung cấp thông tin sớm, trước khi học tập quán triệt và dành thời gian trao đổi, giải đáp những thắc mắc của đảng viên; giám sát chặc chẽ việc học tập làm cơ sở để bình xét đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở đảng hàng năm…

 

Đ/c Nguyễn Thế Thạch - UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm BDCT Quận chủ trì hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Thạch - UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm BDCT Quận đã chỉ đạo một số nhiệm vụ, giải pháp cần triển khai trong thời gian tới nhằm nâng cao chất lượng học tập, quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết:

1. Nhất quán trong công tác lãnh đạo, phát huy vai trò của cấp ủy trong công tác chỉ đạo, chuẩn bị các điều kiện tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, triển khai, quán triệt và thực hiện các nghị quyết của Đảng.

2. Chú trọng ý thức trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu.

3. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính tự giác tham gia học tập, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng.

4. Phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên cấp ủy, báo cáo viên trực tiếp truyền đạt  nghị quyết của Đảng tại cơ sở. Tiếp tục đổi mới phương pháp học tập theo chủ trương của Thành phố (tổ chức học trực tuyến đến từng cơ sở)

5. Xây dựng và kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng học tập, viết bài thu hoạch phù hợp với đặc điểm riêng của đối tượng học tập.