Đảng - đoàn thể

Hội LHPN Quận tổ chức tọa đàm nâng cao chất lượng giám sát Luật trẻ em
Ngày đăng 21/07/2019 | 12:25  | Lượt xem: 421

Chiều ngày 19/7/2019, tại phòng họp số 2 trụ sở quận ủy, Hội LHPN Quận tổ chức hội nghị tọa đàm nâng cao chất lượng giám sát Luật trẻ em

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Lưu Thị Hà - Quận ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN Quận; dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Hội LHPN Quận, cán bộ chuyên trách cơ quan Quận Hội, các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN cơ sở; dự và đưa tin cho hội nghị có các đồng chí phóng viên báo Phụ nữ Thủ đô.

Thực hiện Chương trình số 01 - CTr/QU của Quận ủy về Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng; phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên quận Long Biên và chủ đề năm 2019 về “nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị”, chương trình công tác Hội năm 2019, Ban Thường vụ Hội LHPN Quận tổ chức hội nghị tọa đàm bàn giải pháp nâng cao chất lượng giám sát thực hiện Luật trẻ em. Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Hội LHPN Quận đã trình bày báo cáo đề dẫn hội nghị tọa đàm nâng cao chất lượng giám sát thực hiện Luật trẻ em. Theo đó, hiện tổng số trẻ em dưới 16 tuổi trên địa bàn Quận là 70.848 trẻ em, trong đó số nam là 37.514 trẻ em, số nữ là 33.334 trẻ em; số trẻ em dưới 6 tuổi là 29.364 trẻ em. Tỷ lệ trẻ em dưới 16 tuổi/tổng dân số toàn quận chiếm 24,6%.

Thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”; Kế hoạch liên tịch số 43/KHLT-MTTQ- Các đoàn thể ngày 18/12/2018 của Ủy ban MTTQ Quận và các đoàn thể, Ban Thường vụ Hội LHPN Quận đã ban hành và triển khai tới 14/14 cơ sở Hội Kế hoạch số 11/KH-BTV ngày 31 tháng 01 năm 2019 của Ban Thường vụ Hội LHPN Quận về thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2019, trong đó có nội dung về giám sát thực hiện Luật trẻ em. Đồng thời, hưởng ứng thực hiện chủ đề năm 2019 do Trung ương Hội phát động “Năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em”, BTV Hội LHPN Quận chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở Hội tập trung nội dung giám sát việc bảo đảm an toàn cho trẻ em theo quy định Luật trẻ em với mục đích nắm bắt tình hình việc triển khai thực hiện Luật Trẻ em và các văn bản liên quan; công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Trẻ em, việc triển khai thực hiện các mục tiêu về chính sách bảo vệ trẻ em; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc giải quyết những nội dung đảm bảo quyền trẻ em theo quy định. Thông qua hoạt động giám sát chủ động phát hiện và đề xuất xử lý các hành vi vi phạm Luật Trẻ em, vận động nhân dân tích cực thực hiện chính sách  pháp luật về chăm lo và bảo vệ đối với trẻ em trên địa bàn Quận.

Trong 6 tháng đầu năm, các cơ sở Hội đã tiến hành giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên về công tác trẻ em, đảm bảo an toàn theo quy định của Luật trẻ em. Tuy nhiên triển khai giám sát chuyên đề thực hiện Luật trẻ em tại các cơ sở Hội còn gặp khó khăn: một số cơ sở chưa lựa chọn được nội dung phù hợp để triển khai giám sát, cán bộ hội còn hạn chế về nghiệp vụ chuyên môn trong công tác giám sát...

Tại hội nghị, đã có 13 ý kiến của đại biểu tham gia thảo luận trung vào các vấn đề như: việc lựa chọn vấn đề giám sát, quy trình giám sát, những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện giám sát, đề xuất giải pháp thưc hiện trong thời gian tới.

Các đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị tọa đàm

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Hội LHPN Quận đề nghị các cơ sở Hội khắc phục những khó khăn, hạn chế, tiếp tục thực hiện một số nội dung sau:

1. Chủ động báo cáo cấp ủy, tiếp tục triển khai thực hiện công tác giám sát thực hiện Luật trẻ em. Trước khi tiến hành giám sát cần tổng hợp ý kiến từ các chi, tổ hội để lựa chọn nội dung phù hợp.

2. Xây dựng kế hoạch giám sát và triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng quy trình giám sát, đồng thời theo dõi việc giải quyết các kiến nghị, đề xuất sau giám sát.

3. Các cơ sở Hội cần chuẩn bị nội dung phục vụ hội nghị đối thoại với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền năm 2019.