Đảng - đoàn thể

Khai mạc lớp tìm hiểu về Đảng cho đoàn viên, thanh niên ưu tú chuẩn bị nhập ngũ năm 2021
Ngày đăng 19/02/2021 | 14:40  | Lượt xem: 606

Sáng ngày 19/02/2021, tại giảng đường, Trung tâm Chính trị quận Long Biên tổ chức khai mạc lớp tìm hiểu về Đảng cho đoàn viên, thanh niên ưu tú chuẩn bị nhập ngũ năm 2021.

Dự khai mạc lớp có đồng chí Nguyễn Thế Thạch – UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị quận; đồng chí Đinh Thị Việt Hà – Phó Ban Tuyên giáo Quận ủy Long Biên.

Đại biểu dự khai mạc lớp tìm hiểu về Đảng cho đoàn viên, thanh niên ưu tú chuẩn bị nhập ngũ năm 2021

Căn cứ Kế hoạch số 25-KH/QU, ngày 18/01/2021 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, công chức viên chức quận Long Biên năm 2021; Thực hiện Quyết định số 130-QĐ/QU,  ngày 09/02/2021 của Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên, lớp tìm hiểu về Đảng cho đoàn viên, thanh niên ưu tú chuẩn bị nhập ngũ năm 2021 được tổ chức cho 23 học viên của 8 Đảng bộ cơ sở trực thuộc quận. Quá trình tham gia lớp học, các học viên được cập nhật những nội dung cơ bản nhất trong Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng do Ban Tuyên gáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật ban hành.

Phát biểu khai mạc lớp, đồng chí Nguyễn Thế Thạch – UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị quận khẳng định đây là lớp học rất đặc biệt với số lượng học viên không nhiều, tuân thủ nghiêm túc các quy định phòng chống dịch và 100% học viên là những đoàn viên, thanh niên ưu tú chuẩn bị làm nghĩa vụ quân sự. Theo đồng chí Nguyễn Thế Thạch, điều này thể hiện sự quan tâm, tin tưởng của cấp ủy đối với đội ngũ thanh niên sẽ thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Đây là vinh dự và trách nhiệm của mọi thanh niên, vì đội hậu bị tin cậy của Đảng không chỉ có sức khỏe, trình độ, năng lực, phẩm chất, các thanh niên ưu tú phải được trang bị những hiểu biết cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị quận yêu cầu trong quá trình học tập, các học viên và báo cáo viên dành nhiều thời gian trao đổi về kiến thức tăng cường học tập, tránh truyền đạt một chiều thụ động.

Đồng chí Đinh Thị Việt Hà - Phó Ban Tuyên giáo Quận ủy Long Biên giảng bài tại lớp

Sau phần khai mạc lớp, đồng chí Đinh Thị Việt Hà – Phó Ban Tuyên giáo Quận ủy đã giảng bài tại lớp, tập trung sâu vào ba vấn đề cốt lõi: Sơ lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.