Đảng - đoàn thể

Tập huấn công tác hội cựu chiến binh năm 2021
Ngày đăng 28/04/2021 | 10:46  | Lượt xem: 623

Sáng 28/4/2021, Hội Cựu chiến binh quận phối hợp với Trung tâm chính trị Quận tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác hội cho gần 300 cán bộ, Hội viên.

Dự buổi tập huấn có đại diện lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị; Thường trực Hội cựu chiến binh Quận và 274 đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, UVTV, UVBCH, Chi hội trưởng các Chi hội trực thuộc Hội Cựu chiến binh 14 phường.

Tại buổi tập huấn, các học viên đã được nghe Đại tá Ngô Thành Khiên - Báo cáo viên của Tổng cục Chính trị - truyền đạt nội dung liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ chính trị gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác hội, nhất là việc thực hiện Đề án 03/ĐA-CCB ngày 04/01/2021 về “Nâng cao chất lượng tuyên truyền, định hướng tư tưởng và chất lượng báo cáo viên của Hội Cựu chiến binh trong tình hình mới”; Đề án 02/ĐA-CCB ngày 10/3/2020 của Hội CCB Quận về “Cựu chiến binh tham gia tuyên truyền đấu tranh phản bác những tư tưởng, quan điểm sai trái, sự chống phá của các thế lực thù địch trong tình hình mới”. Trong đó, tập trung tuyên truyền đấu tranh phản bác những tư tưởng, quan điểm sai trái, sự chống phá của các thế lực thù địch đối với cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng với đó, hội viên CCB cũng được triển khai nội dung liên quan đến thực hiện dân vận khéo gắn với tình hình thực tiễn tại địa phương, trọng tâm là nhiệm vụ hội CCB được giao gồm dân vận khéo trong GPMB và giám sát thu thuế.

Thông qua buổi tập huấn, cán bộ, hội viên cựu chiến binh đã nắm rõ hơn những nhiệm vụ trọng tâm, cần thiết phải triển khai thực hiện trong năm 2021, đảm bảo hiệu quả, góp phần cùng hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra.