Đảng - đoàn thể

Giao ban công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm lãng phí 9 tháng đầu năm 2020
Ngày đăng 12/10/2020 | 10:25  | Lượt xem: 277

Chiều ngày 07/10/2020, Quận ủy Long Biên tổ chức giao ban công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm lãng phí 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020.

Đ/c Ngô Mạnh Điềm - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự hội nghị có đồng chí lãnh đạo UBND quận; trưởng các đơn vị: Ủy ban kiểm tra Quận ủy, Chi cục thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân, thanh tra, Văn phòng HĐND&UBND; Lãnh đạo đơn vị: Tòa án, Công an, Ban Tổ chức Quận ủy, Tài nguyên môi trường, Tư pháp, Quản lý đô thị, Tài chính Kế hoạch, Văn phòng Quận ủy.

Toàn cảnh Hội nghị

9 tháng đầu năm 2020, Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm kiềm chế, trấn áp có hiệu quả hoạt động tội phạm, không xảy ra tụ điểm phức tạp, khiếu kiện, biểu tình; ngăn chặn, đối sách có hiệu quả với hoạt động của số đối tượng trọng điểm, không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập. Không để xảy ra mâu thuẫn phức tạp trong nội bộ nhân dân, bảo vệ an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm và các kỳ cuộc, sự kiện diễn ra trên địa bàn. Công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội được quan tâm chỉ đạo hiệu quả và thu được nhiều kết quả tích cực.

Ban Chỉ đạo CCTP Quận đã chủ động xây dựng Chương trình công tác năm 2020; tổ chức, triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ Chương trình công tác năm đề ra.  Các cơ quan tư pháp, Nội chính thực hiện đảm bảo các nhiệm vụ trong chương trình, kế hoạch đề ra, đặc biệt là việc phối hợp của các ngành trong điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án đảm bảo nhanh chóng, không chồng chéo. Chủ động tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy những biện pháp, giải pháp tích cực, hiệu quả. Các kết quả đạt được tương đối cao, các ngành cơ bản hoàn thành và vượt chỉ tiêu giao.

Thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiệp vụ chuyên môn và cải cách hành chính; ý thức, trách nhiệm của cán bộ tư pháp ngày càng được nâng lên; thái độ phục vụ người dân tận tình, chu đáo. Công tác giải quyết tin, đơn trong lĩnh vực tư pháp được tập trung chỉ đạo; đạt tỷ lệ giải quyết cao.

Thực hiện nghiêm túc các giải pháp về phòng chống tham nhũng, 9 tháng đầu năm 2020, kết quả chưa phát hiện hành vi tham nhũng, không có tổ chức, cá nhân nào thuộc thẩm quyển quản lý bị cơ quan chức năng khởi tố về hành vi tham nhũng.

Theo định hướng của Đồng chí chủ trì, Hội nghị đã có 13 ý kiến phát biểu tập trung làm rõ những kết quả đạt được tại đơn vị, một số khó khăn, vướng mắc cũng như đóng góp một số đề xuất kiến nghị, giải pháp phù hợp để triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung trong 3 tháng cuối năm 2020.

Đ/c Nguyễn Thế Triệu - QUV, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Quận phát biểu

Kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Mạnh Điềm - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy yêu cầu các cấp, các ngành nghiêm túc khắc phục tồn tại, hạn chế trong 9 tháng đầu năm, tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung theo kế hoạch công tác năm, đồng thời tập trung một số nhiệm vụ:

Đ/c Ngô Mạnh Điềm - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy kết luận Hội nghị

(1) Tiếp tục quán triệt sâu sắc và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và Quận về công tác Cải cách tư pháp, Nội chính và phòng chống tham nhũng.

(2) Tăng cường nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tình hình GPMB triển khai thực hiện dự án, công tác tôn giáo. Tập trung giải quyết các vấn đề có liên quan công tác đảm bảo ANTT, không để phát sinh phức tạp, khiếu kiện đông người. Đặc biệt, thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

(3) Tập trung nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, phân công giải quyết hợp lý, đúng quy trình; chỉ đạo quyết liệt đối với các đơn thư đã quá hạn, các vụ việc có hiệu lực pháp luật theo thẩm quyền, hạn chế đơn thư, vụ việc chậm muộn, kéo dài. Theo dõi, đôn đốc thực hiện các vụ việc có hiệu lực pháp luật.

(4) Tăng cường phối hợp trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử. Nâng cao hiệu quả trong thực hiện quy chế phối hợp liên ngành trong việc cung cấp, trao đổi thông tin tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

(5) Rà soát, nghiên cứu thực hiện các quy định của pháp luật về công tác kê khai tài sản thu nhập cá nhân; thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai, minh bạch. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; điều tra, truy tố; xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng. Nâng cao chất lượng hoạt động các cơ quan, tổ chức về phòng chống tham nhũng ở các cấp, các ngành.

(6) Tiếp tục rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ các cơ quan tư pháp, củng cố các cơ quan tư pháp. Kịp thời biểu dương, khen thưởng tấm gương điển hình, có biện pháp bảo vệ người tố cáo để khuyến khích cơ quan, tổ chức tham gia phòng, chống tham nhũng.