Đảng - đoàn thể

Sơ kết công tác Mặt trận 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020
Ngày đăng 16/10/2020 | 10:26  | Lượt xem: 206

Sáng ngày 15/10/2020, tại hội trường Quận ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên tổ chức hội nghị sơ kết công tác MTTQ, hoạt động Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ, tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật 9 tháng năm 2020

Dự hội nghị có đồng chí Đàm Văn Huân – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, đồng chí Vũ Thị Thành – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên; các đồng chí Phó chủ tịch, Ủy viên Ban Thường trực, chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận quận ủy, các đoàn thể chính trị quận, lãnh đạo Ban quản lý dự án và đầu tư, Trung tâm phát triển quỹ đất, phòng LĐTB&XH, phòng VHTT, phòng Y tế; Chủ tịch, Phó chủ tịch, trưởng ban TTND, trưởng ban GSĐTCCĐ các phường; Ban chủ nhiệm tư vấn dân chủ pháp luật, văn hóa xã hội của MTTQ quận

Sau phần tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông qua chương trình, nội dung hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên trình bày báo cáo sơ kết 9 tháng thể hiện:

Nhân dân trên địa bàn quận đánh giá cao công tác lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, chính quyền các cấp, sự vào cuộc của MTTQ, các đoàn thể và Nhân dân về phòng chống Covid – 19, về các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ; về kết quả tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp

Công tác tuyên truyền vận động nhân dân tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết của MTTQ các cấp tiếp tục được quan tâm, thiết thực, hiệu quả.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động như: Công tác phòng chống dịch bện Covid – 19 thực hiện tốt; vận động ủng hộ quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” tiếp nhận 1,9 tỷ Việt Nam đồng, vượt chỉ tiêu; quỹ vì người nghèo tiếp tục phát huy việc tiếp nhận ủng hộ, việc thăm hỏi, chăm sóc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn đặc biệt. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được quan tâm; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” phát huy hiệu quả. Công tác giám sát, phản biện xã hội, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hoạt động của các Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ, tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật phát huy hiệu quả toàn diện. Công tác tôn giáo được quan tâm, trú trọng hơn; công tác đối ngoại tiếp tục phát huy hiệu quả; công tác đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ không ngừng được đổi mới… tuy nhiên báo cáo chỉ rõ 4 tồn tại và nguyên nhân

Về phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm gồm 4 nhóm với 23 đầu công việc cụ thể

Hội nghị có 4 ý kiến phát biểu của Chủ tịch, Phó chủ tịch trưởng ban TTND, trưởng ban GSĐTCCĐ phường cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo và làm rõ thêm về công tác giám sát, phản biện xã hội, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền; về công tác phối hợp tuyên truyền vận động GPMB; về phối hợp tuyên truyền vận động phòng chống Covid – 19; về hoạt động và kinh phí của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ, ….

Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Đàm Văn Huân – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội ghi nhận kết quả công tác 9 tháng của MTTQ quận Long Biên khá toàn diện về mọi mặt, đề nghị MTTQ quận. phường rà soát công việc theo kế hoạch đầu năm để phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện năm 2020 và thông tin một số định hướng trọng tâm công tác 3 tháng cuối năm và năm 2021 theo kế hoạch của MTTQ thành phố.

Đ/c Đàm Văn Huân - UVTT, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tiếp thu ý kiến phát biểu, trao đổi một số kiến nghị và đề nghị MTTQ các cấp quận rà soát đầu việc, quan tâm hơn công tác giám sát, phản biện xã hội, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; kiện toàn thành viên Ủy ban MTTQ, Ban tư vấn; chuẩn bị nội dung giao ban công tác chuyên đề…, hội nghị kết thúc 11h30 cùng ngày ./.

Đ/c Vũ Thị Thành - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên phát biểu tại hội nghị