Đảng - đoàn thể

Lễ Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 -18/11/2020)
Ngày đăng 18/11/2020 | 17:13  | Lượt xem: 1476

Sáng 17/11/2020, tại Hội trường Liên cơ quan quận Long Biên, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 -18/11/2020).

Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Tri Phương – UVTT, Trưởng ban Tổ chức, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; Đường Hoài Nam – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Long Biên; Ngô Mạnh Điềm – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Vũ Thị Thành – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên; Ủy viên Ủy ban MTTQ quận, các ông bà nguyên lãnh đạo, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận các thời kỳ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực HĐND, UBND, lãnh đạo các phòng, ban ngành của quận, lãnh đạo các đơn vị hiệp quản, lãnh đạo các tổ chức thành viên; lãnh đạo Đảng, Chính quyền, MTTQ các phường, trưởng Ban công tác Mặt trận tổ dân phố và các cá nhân được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc, các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Đ/c Đường Hoài Nam - TUV, Bí thư Quận ủy Long Biên phát biểu tại lễ kỷ niệm

Đồng chí Vũ Thị Thành – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên ôn lại truyền thống, lịch sử vẻ vang 90 năm của MTTQ Việt Nam, sự hình thành và phát triển của MTTQ Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Từ những thắng lợi vĩ đại của Nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa là minh chứng sinh động, càng khẳng định: Đại đoàn kết toàn dân tộc trong MTTQ Việt Nam là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, là truyền thống quý báu, là bài học lớn, là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, nhân tố quyết định đảm bảo thành công của cách mạng nước ta. Đại đoàn kết toàn dân tộc là điều kiện tiên quyết giúp nhân dân ta chuyển hóa sức mạnh tinh thần thành sức mạnh vật chất to lớn, là công cụ sắc bén để nhân dân ta phát huy sức mạnh tổng lực. 

Đ/c Vũ Thị Thành - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên phát biểu tại lễ kỷ niệm

Thấm nhuần quan điểm của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Chính sách Mặt trận là chính sách rất quan trọng. Công tác Mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng”, trong những năm qua Mặt trận Tổ quốc các cấp quận Long Biên đã  bám sát hướng dẫn chỉ đạo của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy, MTTQ Quận đã cụ thể hóa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào các phong trào thi đua, các cuộc vận động, qua đó tập hợp, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân tham gia, góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, tạo sự đồng thuận gắn bó giữa nhân dân với Đảng, chính quyền. kiện chính trị, các ngày kỷ niệm của Thủ đô, của đất nước.

Đ/c Đường Hoài Nam - TUV, Bí thư Quận ủy Log Biên trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc cho các cá nhân

Quận Long Biên được thành lập 17 năm theo Quyết định số 132 ngày 06/11/2003 của Chính phủ, từ khi thành lập Quận đến nay, MTTQ Việt Nam quận Long Biên đã trải qua 4 kỳ đại hội.

Nhìn lại 17 năm thành lập, đặc biệt sau 5 năm triển khai thực hiện Luật MTTQ Việt Nam 2015, MTTQ các cấp quận Long Biên đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp Nhân dân, phát huy vai trò của các cá nhân tiêu biểu trong các tầng lớp Nhân dân, tôn giáo, trí thức cùng chung sức, đồng lòng thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thi đua lao động, sản xuất xây dựng đời sống văn hóa, triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người VN ưu tiêu dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Đoàn kết sáng tạo” các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, cứu trợ, vì biển đảo Việt Nam; hoạt động giám sát, phản biện xã hội góp ý xây dựng đảng, chính quyền được đẩy mạnh ở các cấp, công tác tôn giáo, đối ngoại Nhân dân được tăng cường, tham gia tích cực và hiệu quả vào công cuộc xây dựng và phát triển Quận Long Biên. Đặc biệt từ đầu năm 2020 đến nay, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19 và tình hình mưa bão tại các tỉnh miền Trung với tinh thần coi sức khỏe và tính mạng của con người là trên hết, MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp quận Long Biên đã tham gia tích cực, có trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh góp phần cùng cả nước, Thủ đô và quận Long Biên khống chế, kiểm soát dịch bệnh và kịp thời ủng hộ, chia sẻ, trợ giúp đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra tạo niềm tin trong Nhân dân, được cấp ủy Đảng, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao, kết quả cụ thể trên các lĩnh vực công tác:

1. Triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện Chủ đề “Hành động vì một Long Biên xanh, sạch, đẹp, văn minh”: Đã thành lập và duy trì hiệu quả hoạt động của 18 CLB tình nguyện vì môi trường tại 14 phường. 100% MTTQ phường, Ban công tác Mặt trận tổ chức thực hiện trật tự đô thị, duy trì thường xuyên việc tổng vệ sinh môi trường sáng thứ 7 hàng tuần; tham gia xây dựng các tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị, phường văn minh đô thị; phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai thực hiện tốt mô hình“Tổ tự quản trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, xây dựng TDP “xanh, sạch, đẹp, văn minh”. Từ năm 2015 đến nay, toàn quận có trên 91,2% hộ gia đình đạt gia đình văn hoá; 80,6% tổ dân phố văn hoá.

2. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được triển khai sâu rộng, đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của Nhân dân trên địa bàn, 5 năm qua MTTQ quận và các tổ chức thành viên đã phối hợp với các phòng, ban, ngành của quận tổ chức 250 hội nghị tuyên truyền, với trên 12.500 lượt người tham gia; hàng năm, phối hợp tổ chức hội chợ Xuân; hội chợ làng nghề thu hút đông đảo các doanh nghiệp, các nhà sản xuất hàng hóa có chất lượng tham gia… 

3. Phong trào “Đoàn kết sáng tạo” bước đầu đã có kết quả rõ nét. Năm 2020, đã có 14 sáng kiến, sáng tạo, ý tưởng mới tiêu biểu của các tập thể, cá nhân được lựa chọn thuộc các lĩnh vực từ công tác quản lý đến lao động, sản suất tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong việc hưởng ứng phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”. Trong đó có những sáng tạo đã đem lại hiệu quả kinh tế và tính xã hội cao, như: sáng tạo, tạo hình con vật từ cây hoa giấy trên tuyến đê Gia Thượng từ Cầu Đuống đến cầu Đông Trù phường Thượng Thanh; sáng kiến xây dựng mô hình dựng hàng rào trang trí và trồng hoa, thảm cỏ tại các gốc cây bóng mát trên các tuyến đường, tuyến phố của phường Đức Giang; sáng kiến cải tiến dao đột sản phẩm khóa Việt Tiệp của anh Nguyễn Ngọc Huy – Đoàn viên Công đoàn Công ty Cổ phần nhựa cao cấp Hàng không đã nâng cao năng suất lao động tới 250%, đem lại hiệu quả kinh tế trên 350 triệu đồng/năm đã được Hội đồng Thành phố đánh giá cao và biểu dương, khen thưởng.

4. Vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và các hoạt động giúp đỡ người nghèo được triển khai có hiệu quả: MTTQ quận, phường phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên và các ban, ngành chức năng triển khai nhiều phương thức vận động, giúp đỡ hộ nghèo, 5 năm qua toàn quận đã vận động được hơn 13,5 tỷ đồng; hỗ trợ xây mới, sửa chữa 68 nhà đại đoàn kết với trị giá gần 3,5 tỷ đồng; tặng quà, học sinh con hộ nghèo học tập, khám chữa bệnh hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn... trị giá gần 6 tỷ đồng.  

5. Việc vận động xây dựng các loại quỹ được các cơ quan, đơn vị và Nhân dân hưởng ứng tích cực: 05 năm qua MTTQ quận, phường đã vận động ủng hộ các loại như quỹ “Vì biển đảo Việt Nam”, quỹ ủng hộ đồng bào Nam Trung bộ và Tây Nguyênvới số tiền trị giá trên 16 tỷ đồng; Trong đó, năm 2020 MTTQ các cấp quận Long Biên đã vận động quyên góp ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid – 19 được trên 3,6 tỷ đồng tiền mặt và hàng hóa; cán bộ và Nhân dân quận Long Biên đã ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của bão lũ số tiền gần 5 tỷ đồng.

6. Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đã được triển khai thực hiện có hiệu quả, đặc biệt là công tác giám sát và phản biện xã hội góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền quận trong sạch, vững mạnh. MTTQ và các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh tuyên truyền tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy dân chủ trong Nhân dân, trong 5 năm:

- Giám sát nhận xét 47.596/48.147 đảng viên thường xuyên ở nơi cư trú.

- Giám sát, góp ý trên 500 lượt cán bộ, đảng viên trong thực hiện Nghị quyết TW4, Chỉ thị 05 chủ Bộ Chính trị, bộ qui tắc ứng xử của UBND thành phố.

- MTTQ Việt Nam quận chủ trì tổ chức giám sát chuyên đề 47 cuộc, phối hợp tổ chức hội nghị phản biện xã hội 12 cuộc.

- MTTQ các phường tổ chức giám sát 405 cuộc; tổ chức 127 hội nghị phản biện xã hội.

Với những kết quả đã đạt được MTTQ Việt Nam quận Long Biên đã nhiều lần vinh dự được đón nhận bằng khen của UBND, MTTQ Việt Nam Thành phố, TW MTTQ Việt Nam và đặc biệt năm 2018 vinh dự được đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước “Huân chương Lao động hạng Nhì”.

Năm 2021 và những năm tiếp theo, đất nước, Thủ đô và quận Long Biên sẽ đứng trước thời cơ và thách thức mới, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới góp phần xây dựng quận Long Biên giàu đẹp, văn minh, hiện đại, trong thời gian tới MTTQ Quận và cơ sở sẽ tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tạo sự đồng thuận cao thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ TP HN lần thứ 17 và Nghị quyết Đại hội đảng bộ quận lần thứ 4, 03 chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ Quận, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Nghị quyết của Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp.

Hai là: Nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người VN ưu tiên dùng hàng VN”, phong trào “đoàn kết sáng tạo” đẩy mạnh thực hiện các chương trình ASXH, nhân đạo từ thiện, đền ơn đáp nghĩa.

Ba là: Phát huy vai trò của MTTQ các cấp trong việc lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhân dân chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền trong việc giải quyết quyền lợi chính đáng của nhân dân, đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện, tham gia xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Trước mắt chủ động tham gia công tác chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại hội quốc hội khóa 15,  bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Bốn là: Tập trung củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp quận Long Biên, xây dựng đội ngũ cán bộ có quan điểm vững vàng, tận tâm, hết lòng với công việc, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, có phong cách gần dân, sát dân, học dân, gương mẫu thực sự là tấm gương vì nhân dân, lắng nghe nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân.

Thực hiện đợt phát động thi đua đặc biệt, tại lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống của MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên tổ chức biểu dương, khen thưởng 90 gương tập thể, cá nhân  điển hình tiên tiến có thành tích trong công tác MTTQ và các sáng kiến, ý tưởng mới trong phong trào đoàn kết, sáng tạo năm 2020 và các tập thể, cá nhân đã có nhiều đóng góp trong tham gia ủng hộ đồng bào Miền Trung bị thiệt hại do bão lũ gây ra. Đây là các hoạt động trong đợt thi đua chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ 13 của Đảng, chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất VIệt Nam, ngày truyền thống  MTTQ Việt Nam./.

Đ/c Ngô Mạnh Điềm - Phó Bí thư TT Quận ủy Long Biên trao giấy khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong công tác MTTQ
Đ/c Vũ Thị Thành - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác MTTQ