VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

Quy chế cuộc thi sáng tác biểu trưng Quận Long Biên

25/05/2023 | 18:18  | Lượt xem: 213
Ngày 19/5/2023, Ban Tổ chức cuộc thi Sáng tác biểu trưng quận Long Biên ban hành Quyết định số 32/QĐ-BTC về Quy chế cuộc thi sáng tác biểu trưng Quận Long Biên

Thành lập Hội đồng giám khảo cuộc thi Sáng tác biểu trưng quận Long Biên

Ngày đăng 25/05/2023 | 06:04  | Lượt xem: 142
Ngày 19/05/2023, Ban Tổ chức cuộc thi Sáng tác biểu trưng quận Long Biên ban hành Quyết định số 31/QĐ-BTC thành lập Hội đồng giám khảo cuộc thi Sáng tác biểu trưng quận Long Biên

Thành lập Ban Tổ chức cuộc thi Sáng tác biểu trưng (logo) quận Long Biên

Ngày đăng 25/05/2023 | 05:54  | Lượt xem: 149
Ngày 09/5/2023, UBND quận Long Biên ban hành Quyết định số 1826/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi Sáng tác biểu trưng (logo) quận Long Biên

Kế hoạch Tổ chức cuộc thi sáng tác Biểu trưng (logo) quận Long Biên

Ngày đăng 25/05/2023 | 03:47  | Lượt xem: 129
Ngày 31/3/2023, UBND quận ký ban hành Kế hoạch số 191/KH-UBND tổ chức cuộc thi sáng tác Biểu trưng (logo) quận Long Biên

TIN BÀI HOẠT ĐỘNG

Quận Long Biên - Đất và Người

Ngày đăng 01/06/2023 | 02:59  | Lượt xem: 94
UBND quận Long Biên đã phối hợp với Tạp chí Kiến trúc – Hội KTS Việt Nam tổ chức phát động Cuộc thi Sáng tác Biểu trưng (logo) quận Long Biên - TP Hà Nội

Lễ phát động Cuộc thi sáng tác biểu trưng quận Long Biên; Toạ đàm Long Biên Hội tụ - Khởi sắc và Tương lai

Ngày đăng 25/05/2023 | 05:28  | Lượt xem: 133
Sáng 24/5/2023, tại Hội trường Khu liên cơ quan, UBND quận Long Biên tổ chức lễ phát động Cuộc thi sáng tác biểu trưng Quận Long Biên và toạ đàm Long Biên hội tụ, khởi sắc và tương lai

video tư liệu

Tiêu đề