Cuộc thi tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến

Hướng dẫn dự thi và tài liệu tham khảo cuộc thi "tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn Thành phố Hà Nội

08/08/2019 | 15:27  | Lượt xem: 4781
1. Tài liệu tham khảo để trả lời câu hỏi cuộc thi "tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến"  Nội dung chi tiết xem tại đây 2. Hướng dẫn tham dự cuộc thi "tìm hiểu dịch vụ công trực...

Thể lệ cuộc thi "Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 08/08/2019 | 03:15  | Lượt xem: 2420
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 08/08/2019 | 03:06  | Lượt xem: 1690
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 08/08/2019 | 03:01  | Lượt xem: 1617
Nội dung chi tiết xem tại đây