Cuộc thi tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến

Hướng dẫn dự thi và tài liệu tham khảo cuộc thi "tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Ngày đăng 08/08/2019 | 15:27  | Lượt xem: 1461

1. Tài liệu tham khảo để trả lời câu hỏi cuộc thi "tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến" 

Nội dung chi tiết xem tại đây

2. Hướng dẫn tham dự cuộc thi "tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Nội dung chi tiết xem tại đây

3. Bộ câu hỏi tham khảo cuộc thi "tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến"

Nội dung chi tiết xem tại đây