Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19” trên địa bàn quận Long Biên

Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19” trên địa bàn quận Long Biên

Ngày 11/6/2021, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 237/KH-UBND về Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19” trên địa bàn quận Long Biên

Nội dung Cuộc thi gồm các quy định pháp luật liên quan trong phòng, chống dịch Covid-19 dành cho công dân Việt Nam từ đủ 12 tuổi trở lên, đang sinh sống, làm việc trên quận Long Biên. Đề thi gồm 2 phần thi với 21 câu hỏi, trong đó, phần thi trắc nghiệm gồm 20 câu hỏi với thời gian thi tối đa là 30 phút; phần thi tự luận, người dự thi trả lời 1 câu hỏi tự luận bằng hình thức viết bài không quá 1.500 từ.

Thời gian tham gia Cuộc thi: Từ ngày 20/6/2021 đến  24h00 ngày 01/8/2021

Người dự thi tham gia thi trực tuyến trên website của Cuộc thi: https://timhieuphapluatpccovid-19.hanoi.gov.vn/ và được kết nối trên Cổng giao tiếp điện tử Thành phố; Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố (https//:pbgdpl.hanoi.gov.vn/), Báo Kinh tế và Đô thị.

Thiết bị sử dụng: Máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh có kết nối internet.

Cách thức đăng ký: Mỗi người dự thi chỉ được đăng ký, sử dụng duy nhất  01 tài khoản dự thi bằng tiếng Việt có dấu bảo đảm thông tin chính xác theo Giấy khai sinh hoặc theo chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu. Các thông tin đăng ký cụ thể như sau:

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan Quận, phường: Họ và tên, giới tính, ngày-tháng-năm sinh, CMTND/CCCD/hộ chiếu, đơn vị công tác, điện thoại.

- Đối với người dân: Họ và tên, giới tính, ngày - tháng – năm sinh, CMTND/CCCD/hộ chiếu, địa chỉ thường trú/tạm trú, điện thoại.

- Đối với học sinh các trường trên địa bàn Quận: Họ và tên, giới tính, ngày-tháng-năm sinh, CMTND/CCCD/hộ chiếu, quận/huyện/thị xã, tên trường, điện thoại.  

Lưu ý: Đối với người dự thi dưới 18 tuổi chưa có căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc không có số điện thoại thì có thể điền số căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc số điện thoại của người thân của mình (ông, bà nội; ông, bà ngoại; bố, mẹ; anh, chị ruột)

Ban Giám khảo của Quận chấm vòng sơ khảo lựa chọn 100 bài dự thi có điểm cao nhất, gồm 70 bài dự thi của người từ đủ 18 tuổi trở lên và 30 bài dự thi của người dưới 18 tuổi gửi về Ban tổ chức Cuộc thi Thành phố (qua Sở Tư pháp thành phố Hà Nội - cơ quan thường trực Cuộc thi) trước 15h ngày 15-8-2021 để chấm vòng Chung khảo.

Ban Giám khảo Cuộc thi cấp Thành phố chấm chung khảo đối với 3.200 bài dự thi theo quy chế và thang bảng điểm do Ban tổ chức Cuộc thi Thành phố ban hành và tham mưu Thành phố xem xét, trao giải.

Cơ cấu giải thưởng Cuộc thi do Ban tổ chức Cuộc thi cấp Thành phố trao tặng

Các cá nhân, tập thể đạt giải thưởng được trao giấy Chứng nhận của Ban tổ chức Cuộc thi cấp Thành phố và phần thưởng

- Giải tập thể: Dành cho các cơ quan, tổ chức, địa phương có số người tham gia cao nhất, có hình thức tổ chức tốt việc tuyên truyền về Cuộc thi gồm:

03 giải nhất, mỗi giải: 10.000.000 đ

07 giải nhì, mỗi giải: 7.000.000 đ

10 giải ba, mỗi giải: 5.000.000 đ

- Giải cá nhân: Gồm:

* Đối với người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi

01 giải nhất, mỗi giải: 6.000.000 đ

02 giải nhì, mỗi giải: 3.000.000 đ

05 giải ba, mỗi giải: 2.000.000 đ

10 giải khuyến khích, mỗi giải: 1.000.000 đ.

* Đối với người từ đủ 18 tuổi trở lên

02 giải nhất, mỗi giải: 6.000.000 đ

05 giải nhì, mỗi giải: 3.000.000 đ

15 giải ba, mỗi giải: 2.000.000 đ

25 giải khuyến khích, mỗi giải: 1.000.000 đ.

Mức giải thưởng của Cuộc thi còn có thể điều chỉnh tăng từ nguồn xã hội hóa (nếu có)

Lễ tổng kết và trao giải cấp Thành phố dự kiến được tổ chức từ ngày 1-10 đến 15-10-2021.

Tài liệu gửi kèm:

Quyết định số 01/QĐ-BTC ngày 08/6/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành thể lệ cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19” trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Nội dung chi tiết xem tại đây

Kế hoạch số 237/KH-UBND ngày 11/6/2021 của UBND quận Long Biên về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19” trên địa bàn quận Long Biên”

Nội dung chi tiết xem tại đây