Cuộc thi viết về điển hình Dân vận khéo trên địa bàn Quận năm 2022

Dân vận khéo - Nhân tố quyết định thắng lợi trong công tác phòng chống dịch Covid-19 ở Tổ dân phố số 17 phường Thạch Bàn
Ngày đăng 01/06/2022 | 15:59  | Lượt xem: 23

Tác giả: Ths. Nguyễn Văn Chính - Bí Thư Chi bộ Tổ dân phố số 17 phường Thạch Bàn

Phòng, chống dịch Covid - 19 là một trong các nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn dân; của tất cả các ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phương, mà trực tiếp là của các đơn vị dân cư Tổ dân phố nói chung, Tổ dân phố số 17, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội nói riêng. Đây là nơi diễn ra mọi hoạt động sống, lao động và tham gia cuộc chiến chống dịch của cộng đồng nhân dân đông đảo.

Tổ dân phố số 17 cùng với nhân dân Thủ Đô thực hiện nhiệm vụ chống dịch Cvid – 19 trong điều kiện có nhiều khó khăn phức tạp. Là một tổ dân phố mới thành lập, cư dân đông với hơn 1200 hộ gia đình, có nhiều chung cư; nhân dân từ nhiều địa phương về sinh sống với các ngành nghề đa dạng, phức tạp tạo nên một cộng đồng cư dân mang đặc điểm văn hóa của nhiều vùng miền, lối sống cách biệt, tính ổn định cư trú không cao… tạo nhiều khó khăn cho công tác vận động, tập hợp nhân dân tham gia chống dịch.

Quán triệt quan điểm “chống dịch như chống giặc”, lực lượng và sức mạnh quyết định thắng lợi cho cuộc chiến chống dịch là toàn dân, có dân là có tất cả, sức mạnh đoàn kết toàn dân là vô địch. Để có được “sức mạnh vô địch” trong cuộc chiến chống đại dịch Covid – 19 cần đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền giáo dục, vận động và tổ chức chặt chẽ giúp mỗi người dân đều nhận rõ vai trò quan trọng và nâng cao ý thức trách nhiệm của mình, tự giác tham gia vào cuộc chiến chống dịch với quyết tâm và hiệu quả cao nhất. Thắng lợi trong nhiệm vụ chống dịch là thước đo hiệu quả công tác dân vận của các cấp ủy Đảng, chính quyền và tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội các cấp. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công(1).

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ - CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid – 19”; Quyết định số 218/QĐ - BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y Tế về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ - CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; thực hiện các công văn, công điện chỉ đạo, hướng dẫn của Thường trực Thành ủy và Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hà Nội; của Quận ủy, Uỷ ban Nhân dân Quận Long Biên và trực tiếp là các Nghị quyết lãnh đạo và sự chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy, Uỷ ban Nhân dân Phường Thạch Bàn; xuất phát từ thực tiễn điều kiện và tình hình dịch bệnh ở Tổ dân phố số 17, Chi ủy Chi bộ đã kịp thời xác định chủ trương và sự chỉ đạo đúng đắn, tiến hành hiệu quả công tác dân vận góp phần tạo ra động lực mạnh mẽ để khắc phục mọi khó khăn, vượt qua giai đoạn cao điểm “đỉnh dịch” sau kỳ nghỉ tết Nguyên Đán 2022.

Tính đúng đắn, sáng tạo của công tác dân vận ở Tổ dân phố 17 trong giai đoạn căng thẳng “đỉnh dịch” trước hết thể hiện ở việc xác định đúng vị trí đặc biệt quan trọng của nhiệm vụ chống dịch. Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy, UBND Phường Thạch Bàn, dù trong bối cảnh giãn cách phòng dịch nhưng Chi bộ Tổ dân phố đã thường xuyên, kịp thời xây dựng Nghị quyết lãnh đạo hàng tháng với việc xác định nhiệm vụ chống dịch Covid – 19 là một trong các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung sức lãnh đạo cao nhất. Theo đó, công tác dân vận luôn bám sát yêu cầu quan trọng hàng đầu là tuyên truyền vận động nhân dân nhận rõ tính chất quan trọng của nhiệm vụ chống dịch; tính chất nguy hại và diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh. Nắm vững tư tưởng chỉ đạo chiến lược của Đảng và Chính phủ đối với nhiệm vụ phòng, chống dịch trong tình hình mới theo tinh thần cơ bản “thích ứng an toàn, linh hoạt” để vừa thực hiện kiềm chế, đẩy lùi dịch bệnh đi đôi với việc mở cửa, ổn định tình hình kinh tế xã hội, phục hồi kinh tế và phát triển đất nước. Chống tư tưởng chủ quan, mất cảnh giác, coi thường bệnh dịch, không nghiêm chỉnh chấp hành các biện pháp, quy định phòng, chống dịch. Đồng thời cũng chống tư tưởng hoang mang dao động, mất niềm tin trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trong những ngày tháng căng thẳng cao điểm với hàng trăm ca bệnh (F0) xuất hiện trên phạm vi Tổ dân phố.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, mục tiêu của công tác dân vận là: “Vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân để thực hành…những công việc Chính phủ và Đoàn thể giao cho”(2). Theo đó, công tác dân vận của Tổ dân phố trong giai đoạn này là vận động toàn thể nhân dân tham gia chống dịch, không phân biệt lứa tuổi, nghề nghiệp, cương vị chức vụ, đang công tác hay đã nghỉ hưu…tùy điều kiện, khả năng của mình mọi người đều phải góp phần tham gia chống dịch.

Quán triệt sâu sắc mục tiêu công tác dân vận trong nhiệm vụ chống dịch, Chi ủy Chi bộ đã kịp thời tổ chức, triển khai tiến hành công tác dân vận bằng một lực lượng đông đảo cán bộ, đảng viên có đủ uy tín và năng lực. Đó là đội ngũ cán bộ chủ chốt Tổ dân phố, Ban Công tác Mặt trận, cán bộ các Chi hội đoàn thể, đảng viên sinh hoạt hai chiều, Ban Quản trị các chung cư và những người có uy tín trong cộng đồng dân cư như Liên gia trưởng (Trưởng tầng)… mà nòng cốt là Tổ Dân vận của Tổ dân phố. Tất cả đều được huy động vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Về phương pháp tiến hành công tác dân vận, quán triệt yêu cầu “Người phụ trách dân vận cần phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm… phải thật thà nhúng tay vào việc”(3). Toàn thể đội ngũ Cấp ủy chi bộ,  cán bộ Tổ dân phố, Ban Công tác Mặt trận, các Chi hội đoàn thể, Tổ Covid cộng đồng, Tổ tình nguyện chăm sóc f0 của Tổ dân phố đã luôn đi sâu, đi sát, gắn bó gần gũi với nhân dân; nắm bắt thực tiễn yêu cầu nguyện vọng, những khó khăn vướng mắc của nhân dân để kịp thời phối hợp giải quyết, giúp đỡ nhân dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Đặc biệt, đối với bộ phận cư dân bị nhiễm Covid – 19 phải thực hiện cách ly, điều trị tại nhà (f0, f1) luôn được chú trọng theo dõi, quản lý, động viên giúp đỡ thường xuyên và hiệu quả.

Cùng với việc thực hiện yêu cầu cán bộ bám sát, gần gũi cư dân, kịp thời nắm bắt thực tiễn nguyện vọng của nhân dân, Tổ dân phố đã hết sức chú trọng phát huy triệt để công dụng của các phương tiện kỹ thuật, công nghệ thông tin để lập các nhóm Zalo trên điện thoại cho các Liên gia, các tầng, các tòa chung cư, các tổ chức đoàn thể; sử dụng hệ thống loa truyền thanh của các tòa chung cư để phục vụ công tác tuyên truyền vận động và hướng dẫn nhân dân thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Trên cơ sở các biện pháp linh hoạt sáng tạo, kết hợp khoa học công nghệ mới với các biện pháp, phương tiện truyền thống đã giúp cán bộ Tổ dân phố thường xuyên chủ động nắm bám sự chỉ đạo điều hành của Ban Chỉ đạo chống dịch, thực hiện tốt việc tổ chức, hướng dẫn nhân dân thực hành việc phòng, chống dịch như: tiêm vác xin phòng dịch; thực hiện quy định 5K; hướng dẫn người bệnh thực hiện khai báo vào hệ thống theo dõi quản lý f0 và thực hiện nghiêm các quy định cách ly điều trị tại nhà; tổ chức lực lượng hỗ trợ giúp đỡ f0, f1 mua thực phẩm, thuốc men cần thiết; phối hợp với Ban Công tác Mặt trận trong việc giúp cư dân nhận Quyết định cách ly và kết thúc điều trị kịp thời, giải quyết các chế độ chính sách theo hướng dẫn.

Ban Công tác Mặt trận luôn đề cao vai trò đoàn kết, vận động tập hợp lực lượng trong công tác phòng chống dịch, tổ chức phối hợp chặt chẽ các chi hội đoàn thể cùng tham gia thực hiện nhiệm vụ với hiệu quả cao nhất. Chủ động tiến hành tốt công tác an sinh xã hội trong chống dịch, bám sát và thực hiện đúng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với nhân dân. Đồng thời tích cực vận động nhân dân tham gia đóng góp ủng hộ công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả cao.

Các tổ chức đoàn thể với vai trò, chức năng của mình luôn tích cực tuyên truyền, vận động hội viên gương mẫu thực hiện và vận động mọi người dân tích cực tham gia nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo đúng đắn của các cấp ủy Đảng, chính quyền; sự vào cuộc tích cực, đồng bộ, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, các bộ phận trong quá trình tiến hành công tác dân vận đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm cho mỗi người dân. Trên cơ sở đó giúp mọi người tự giác, tích cực tham gia vào cuộc chiến chống dịch bệnh; tăng cường tình đoàn kết, nhân ái, tinh thần tương thân tương trợ giúp đỡ lẫn nhau cùng vượt qua khó khăn bởi dịch bệnh gây ra. Nhờ vậy, Tổ dân phố đã vận động quyên góp được hàng trăm phần quà đầy ý nghĩa ủng hộ các gia đình gặp khó khăn trong những ngày dịch bệnh; quyên góp ủng hộ được hàng trăm triệu đồng phục vụ cho công tác chống dịch; huy động được hàng trăm lượt người với gần 1000 công tham gia nhiệm vụ chốt giữ phòng dịch và chăm sóc, hỗ trợ bệnh nhân covid – 19 điều trị tại nhà. Trong phong trào thi đua chống dịch của Tổ dân phố đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu được biểu dương khen thưởng như: tập thể Chi hội Cựu Chiến binh, Chi hội Phụ nữ; cá nhân các đồng chí: Phạm Hữu Hùng (Tổ trưởng Trưởng Tổ dân phố), Nguyễn Thị Thoa (Trưởng Ban CTMT), Trần Văn Văng (Tổ phó Tổ dân phố), Nguyễn Thượng Tư (Chi hội trưởng Cựu Chiến binh)…

Tình đoàn kết chặt chẽ, ý thức trách nhiệm cao và sự tham gia nhiệt tình của mọi người dân với tinh thần “Toàn dân chống dịch” đã tạo nên động lực mạnh mẽ giúp Tổ dân phố số 17 khắc phục mọi khó khăn gian khổ để vượt qua những tháng ngày hết sức căng thẳng, phức tạp của “Đỉnh dịch”, thực hiện tốt việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ổn định đời sống nhân dân.

Thắng lợi trong nhiệm vụ chống dịch Covid – 19 ở Tổ dân phố số 17 đã góp phần củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Chính quyền các cấp; tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng và thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới. Đó là yếu tố nền tảng vững chắc, là điều kiện thuận lợi giúp cho Tổ dân phố số 17 có thể hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của năm 2022. Thắng lợi đó càng góp phần khẳng định vai trò to lớn, quan trọng của công tác dân vận với ý nghĩa “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

 Tổ 17 triển khai, phân công thực hiện chủ đề năm 2022

Đ/c Nguyễn Văn Chính - BTCB 17 phát biểu ý kiến tại Hội nghị Sơ kết Công tác Dân vận Quý I/2022