Cuộc thi viết về điển hình Dân vận khéo trên địa bàn Quận năm 2022

Tổ dân vận số 7 phường Thạch Bàn với công tác dân vận khéo thực hiện dự án “Cải tạo, mở rộng trường THCS Thạch Bàn”.
Ngày đăng 03/08/2022 | 13:38  | Lượt xem: 170

Xác định “Dân vận khéo” là một trong giải pháp vô cùng quan trọng trong công tác giải phóng mặt bằng hiện nay. Ngay từ ngày 29/10/2021, cán bộ TDP được UBND phường Thạch Bàn triển khai dự án cải tạo, mở rộng xây dựng trường THCS Thạch Bàn với mô hình từ 20 phòng học hiện tại lên 42 phòng học.

Từ đặc điểm tình hình như trên, ngay từ đầu cấp uỷ chi bộ TDP và Tổ dân vận đã xác định đây là một công trình quan trọng giúp cơ sở hạ tầng đồng bộ. tiện ích, sạch đẹp, đáp ứng nhu cầu học tập hiện tại và tương lai. Bên cạnh đó, dự án cũng tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, chưa có tiền lệ ở các dự án đã từng thu hồi giải phóng mặt bằng trên địa bàn TDP số 7. Cấp ủy đã giao cho tổ dân phố và tổ dân vận số 7, các chi hội đoàn thể rà soát, nắm chắc tình hình liên quan đến các hộ trong diện giải phóng mặt bằng và làm tốt công tác tuyên truyền vận động các hộ gia đình. Qua rà soát, diện tích đất nông nghiệp cần giải toả thực hiện dự án hơn 3.000m2, với số gia đình là 19 hộ. Sinh sống ở TDP số 7 là 17 hộ. Trong đó, chủ hộ được giao đất ban đầu đã mất là 06 chủ hộ; Hai gia đình bán trao tay từ năm 2011 và 2012 với diện tích hơn 900m2. Các dự án trước chỉ xảy ra 1 đến 2 trường hợp người được giao đất ban đầu qua đời, chứ chưa có dự án nào người được giao đất nông nghiệp lại bán trao tay . Chính vì vậy cấp uỷ chi bộ cùng các thành viên Tổ dân vận TDP số 7 đã thống nhất đề nghị chi bộ ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo TDP thực hiện nhiệm vụ đặc biệt chưa có tiền lệ này.

Để tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết chuyên đề trong công tác giải phóng mặt bằng dự án “Cải tạo, mở rộng trường THCS Thạch Bàn” được nhanh gọn không dây dưa kéo dài, ngay từ kỳ sinh hoạt tháng 11 năm 2021, Đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân vận đã sơ bộ phổ biến công khai dự án trên tới các đảng viên trong chi bộ, đồng thời trình bày khái quát nhiệm vụ của TDP, các đảng viên nắm bắt trước tình hình dư luận trong nhân dân về dự án trên. Tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của các gia đình có đất trong khu vực dự án. Nhiều hộ trong dự án còn tâm tư khi tiền đền bù còn thấp, do cũng vị trí như vậy một số nơi chuyển đổi thành đất thổ cư đền bù giá cao và tiền chuyển đổi nghề còn thấp, chưa đáp ứng nhu cầu thực tế để tập trung vận động đến từng hộ gia đình. Đặc biệt cần lưu ý các gia đình đã bán và các gia đình có chủ giao đất đã qua đời.

Đến cuối tháng 11/2021 cấp uỷ chi bộ Tổ dân vận đã nắm được chính xác 4 chủ giao đất trong dự án thuộc tổ 7 đã bán từ cuối năm 2011, đầu năm 2012 với giá từ 3 triêụ đến 3,5 triệu 1m2 đất, thậm chí có thửa đã bán trao tay tiếp cho chủ thứ 3 với giá hơn 10 triệu đồng/1m2. Còn các trường hợp chủ hộ được giao đất ban đầu hiện nay đã qua đời, trường hợp qua đời lâu nhất hơn 3 năm. Khi đã xác định được một số trường hợp sẽ gây khó khăn nhưng đã bán rồi sẽ không ký vào các văn bản để nhận phương án đền bù hoặc các gia đình chủ hộ được giao đất đã qua đời, con cháu trong gia đình đơn từ đòi phần hơn, kém trong tổng số tiền được nhận đền bù. Qua nắm bắt tình hình từ đảng viên, các thành viên Tổ dân vận tổng hợp báo cáo. Cấp uỷ chi bộ, tổ dân vận TDP xác định có 3 trường hợp không hợp tác với các đối tượng mua đất để hợp thức thủ tục giấy tờ để nhận phương án bồi thường và 02 gia đình sẽ phát sinh đơn từ kiến nghị nhằm gây khó khăn cho TDP, Phường và Ban quản lý dự án cải tạo nâng cấp trường THCS Thạch Bàn. Với các tháng tiếp theo ở các kỳ sinh hoạt chi bộ đ/c bí thư, tổ trưởng tổ dân vận tiếp tục quán triệt công tác giải phóng mặt bằng để cải tạo nâng cấp trường THCS Thạch Bàn là cần thiết, là nhiệm vụ trọng tâm của cấp uỷ chi bộ, các đảng viên cho đến khi mọi người dân nhận tiền đền bù, bàn giao mặt bằng cho ban dự án mới hoàn thành nhiệm vụ.

Tổ trưởng tổ dân vận đều quán triệt về nội dung về sự cần thiết, là cơ hội để con cháu TDP nói riêng và toàn phường Thạch Bàn nói chung có một ngôi trường khang trang, học tập thuận lợi. Bằng các hình thức vận động ở các cuộc họp và gặp gỡ từng gia đình có đất trong khu vực dự án, phân tích chủ trương của lãnh đạo phường, lãnh đạo quận và ngành giáo dục đã quan tâm đến địa phương thực hiện dự án cải tạo nâng cấp trường THCS Thạch Bàn từ 20 phòng học lên đến hơn 40 phòng học kèm theo các công trình phụ trợ. Đây là sự đầu tư đúng đắn để có môi trường học tập tốt cho hiện tại và tương lai, tránh tình trạng quá tải khi dân số tăng lên mà cơ sở vật chất thì thiếu thốn. Tổ dân vận đã tuyên truyền các gia đình có đất không vì cá nhân mà ảnh hưởng tới thế hệ con cháu chúng ta. Với phương châm trong công tác dân vận “Mưa dầm thấm sâu”, phân tích, thuyết phục nhân dân thực hiện đúng chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp.

Đến khi chính thức có phương án đền bù chính thức như về giá đất được đền bù, hỗ trợ hoa màu, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, gạo và một số khoản khác, lại một bước gây xôn xao trong nhân dân, nhất là trường hợp gia đình cụ Mai Thị Nghĩa (Cụ Nghĩa là người được giao đất) những đất mất cách đây gần 20 năm các con cháu của cụ không có ai làm ruộng hoặc liên quan đến đất nông nghiệp. Tổ dân vận có gặp gỡ động viên con cháu của cụ, có nêu các chính sách quy định. Thật may mắn anh con trai của cụ là đảng viên và nguyên là hiệu trưởng trường THCS Thạch Bàn do vậy bác ấy thấu hiểu vì tương lai con cháu Thạch Bàn nên gia đình chấp thuận phương án đền bù của Ban quản lý dự án Quận đề ra.

Sau khi nhân dân chính thức nhận được thông báo phương án chính thức được đền bù của từng gia đình gồm những khoản tiền như thế nào và tổng số sẽ được nhận là bao nhiêu. Tổ dân vận tiếp tục nắm bắt tình hình và vận động tiếp nhất là 02 trường hợp đã bán gây khó khăn cho người mua đất cuối cùng và 01 gia đình có đơn do khúc mắc trong việc thừa kế trong gia đình (Gia đình ông Hoàng Quốc Tuấn, Hoàng Thị Hà và Hoàng Thanh Long). Với 3 trường hợp này tổ dân vận đã vận động trực tiếp từng gia đình. Đồng chí tổ trưởng tổ dân vận trực tiếp gặp gỡ phân tích có lý có tình tới từng thành viên trong gia đình. Kết quả cuối cùng các gia đình đều đã ký vào các văn bản thủ tục hợp pháp nhận tiền đền bù nhanh gọn.

Tháng 4, dự án giải phóng mặt bằng “Cải tạo nâng cấp, mở rộng trường THCS Thạch Bàn” đã được 19/19 hộ đồng thuận nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng. Ngày 6/5/2022, phường đã thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng cho đơn vị sớm 42 ngày so với kế hoạch GPMB số 84/KH-UBND ngày 16/2/2022 của UBND quận.

Như vậy, qua dự án giải phóng mặt bằng thực hiện dự án “Cải tạo , mở rộng trường THCS Thạch Bàn” vừa qua cấp uỷ chi bộ, tổ dân vận TDP số 7 tự rút ra bài học kinh nghiệm như sau:

Một là, với bất cứ dự án GPMB để thực hiện xây dựng các công trình gì trên địa bàn TDP, trước hết phải thể hiện tính minh bạch rõ ràng, sẽ thực hiện dự án đó đúng mục đích, đúng phương án.

Hai là, công khai dân chủ quyết định thu hồi đất, các cơ chế chính sách... để thực hiện dự án, công trình phúc lợi...để người dân theo dõi nắm bắt sẽ thuận lợi trong công tác dân vận, tạo sự đồng thuận cao .

Ba là, các thành viên trong tổ dân vận nhất là đồng chí tổ trưởng phải hiểu biết các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền. Trong công tác vận động hết sức linh hoạt, khéo léo vận động các trường hợp, đối tượng khác nhau để người dân hiểu đúng.

Bốn là, khi thực hiện vận động các thành viên Tổ dân vận phải đoàn kết, thống nhất, động viên giải thích cho dân hiểu đúng chủ trương, chính sách, phân tích đúng đắn vì lợi ích tập thể, thế hệ con cháu, để dân hiểu từ đó chấp thuận hợp tác giao đất, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Năm là, thường xuyên lắng nghe, tiếp thu kiến nghị của người dân, cán bộ cơ sở. Lĩnh vực nào thuộc thẩm quyền tổ dân phố thì tập trung phân công giao nhiệm vụ vận động tuyên truyền. Nội dung vượt quá thẩm quyền khẩn trương báo cáo cấp trên phương hướng tháo gỡ, giải quyết kịp thời.

Họp chi bộ quán triệt triển khai công tác GPMB dự án “Cải tạo, mở rộng trường THCS Thạch Bàn”

Tổ dân vận đến trực tiếp hộ gia đình vận động nhân dân chấp hành GPMB

dự án “Cải tạo, mở rộng trường THCS Thạch Bàn”

Tác giả: Nguyễn Văn Biên - Bí thư Chi bộ TDP số 7 phường Thạch Bàn