Tiến tới đại hội đảng bộ các cấp và đại hội đảng XIII của Đảng

Văn bản chỉ đạo Văn bản chỉ đạo

Sự kiện Đại hội Đảng Sự kiện Đại hội Đảng

Thành ủy Hà Nội kiểm tra công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp tại quận Long Biên
Ngày đăng 09/06/2020 | 17:47  | Lượt xem: 2468

Chiều ngày 09/6/2020, đồng chí Nguyễn Lan Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Trưởng đoàn kiểm tra số 11 của Thành ủy chủ trì buổi làm việc với quận Long Biên về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 155-KH/TU của Thành ủy về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp.

Cùng dự có đồng chí đồng chí Đàm Văn Huân - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và các đồng chí thành viên đoàn kiểm tra số 11 của Thành ủy. Về phía quận Long Biên, có các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy, Chánh Văn phòng Quận ủy.

Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận và các cấp ủy cơ sở đã quán triệt nghiêm túc sâu sắc Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, đặc biệt là bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư đến các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Quận. Quan tâm làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về Đại hội tạo bầu không khí phấn khởi trong tổ chức Đảng và nhân dân. Ban hành 13 văn bản hướng dẫn cơ sở về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội; thành lập 03 tiểu ban, 03 tổ giúp việc, 06 tổ công tác để chỉ đạo Đại hội cấp cơ sở; kịp thời nắm bắt tình hình, chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, đảm bảo tiến độ đề ra, nhất là đối với các tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có khó khăn về sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng đảng.

Chỉ đạo xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận chặt chẽ, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch; đổi mới phương pháp, hình thức lấy ý kiến tham gia đóng góp dự thảo báo cáo chính trị. Công tác chuẩn bị nhân sự phục vụ đại hội đảng các cấp đảm bảo đúng quy trình, quy định. Hệ thống biểu mẫu hướng dẫn các cấp ủy cơ sở thực hiện quy trình nhân sự nhất quán, dễ thực hiện.

Công tác chỉ đạo đại hội cơ sở của Ban Thường vụ Quận ủy và cấp ủy đảng cơ sở có nhiều đổi mới, sâu sát cơ sở; quan tâm chỉ đạo Đại hội điểm để rút kinh nghiệm chung. Phát huy vai trò của Tổ công tác chỉ đạo Đại hội, cấp ủy cơ sở, nhất là người đứng đầu trong chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng cơ sở.

Đ/c Nguyễn Lan Hương - UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Lan Hương đánh giá quận Long Biên đã chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 155-KH/TU của Thành ủy về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp. Trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đề nghị Quận tiếp tục rà soát chặt chẽ công việc của các tiểu ban; quan tâm, thảo luận chương trình hành động cùng với Báo cáo chính trị. Tiếp tục thực hiện các quy trình nhân sự, đảm bảo đủ số lượng, đúng hướng dẫn. Chuẩn bị sớm cơ cấu các cơ quan điều hành và giúp việc cho Đại hội để đảm bảo nguyên tắc làm việc và thực hiện tốt các nhiệm vụ, tổ chức thành công đại hội; tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền trên địa bàn Quận, coi đây là đợt sinh hoạt chính trị từ quận đến cơ sở./.

Kho tư liệu đại hội đảng các cấp 2020 - 2025

Bản quyền Cổng TTĐT: Quận Long Biên - TP Hà Nội.
Địa chỉ: Số 01, Vạn Hạnh, Quận Long Biên, TP Hà Nội.

Tel: (024) 38724033, Fax: 38724618
Email: ubnd_longbien@hanoi.gov.vn